:: [Nr 5/65] Kandydat Sojuszu Lewicy Demokratycznej - Wacaw Posadzki
Artyku dodany przez: Redakcja (2008-06-03 12:27:37)
Urodzony i zamieszkay w Kronie, lat 59. 驍onaty, troje dzieci. Wraz z rodzin mieszka w domu jednorodzinnym. Jest prezesem (wsp籀wacicielem) Firmy Handlowej MAX - POL w Kronie, kt籀ra zajmuje si sprzeda髒 hurtow i detaliczn artyku籀w wyposa髒enia azienek. Firma posiada swoje plac籀wki na terenie Krosna, Jasa, Sanoka, Leska i Brzozowa. Zatrudnia 40 pracownik籀w. Firma MAX- POL zamierza tak髒e otworzy w tym roku sw籀j sklep w Ustrzykach Dolnych.

Peni funkcj wiceprezesa Podkarpackiej Izby Gospodarczej w Kronie , kt籀ra jest czonkiem Podkarpackiego Klubu Biznesu w Rzeszowie. Izba zrzesza ponad 100 podmiot籀w gospodarczych z dawnego wojew籀dztwa kronieskiego, realizuje programy unijne dla firm i miasta, a tak髒e su髒y rad i pomoc przedsibiorcom. Jest czonkiem rady wojew籀dzkiej Polskiej Organizacji Pracodawc籀w Os籀b Niepenosprawnych w Rzeszowie, peni te髒 funkcj czonka komisji rewizyjnej w krajowej radzie POPON w Warszawie.
W SLD jest czonkiem rady miejskiej i zarazem peni funkcj wiceprzewodniczcego rady Powiatowej. W przeszoci by tak髒e czonkiem PZPR i peni funkcje sekretarza podstawowej organizacji partyjnej w przedsibiorstwie, w kt籀rym pracowa.

Peni funkcj wiceprzewodniczcego Polskiego Stowarzyszenia „Dom Europejski" Oddzia Podkarpacki. Uczestniczy w organizowaniu spotka z modzie髒 i przedsibiorcami w okresie przed akcesyjnym i po wejciu Polski do Unii Europejskiej. W spotkaniach tych uczestniczy i by wykadowc prof. dr hab. J籀zef Haber. W latach 2004 - 2007 by czonkiem , a p籀驕niej przewodniczcym rady nadzorczej Agencji Rozwoju Regionalnego „KARPATY" w Kronie. Wacaw Posadzki jest postawny , energiczny i aktywny.

Jest dobrym organizatorem i wzbudza zaufanie otoczenia. Ma pogodne usposobienie, radosny, sympatyczny, miy i wesoy. Otwarty na problemy ludzi niepenosprawnych, interesuje si tematyk rodowiska w kt籀rym mieszka i chtnie pracuje spoecznie.
adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=284