:: [Nr 5/65] wiatowy Dzie PCK w Ustrzykach Dln.
Artyku dodany przez: Redakcja (2008-06-03 12:20:40)

Ustrzycki Oddzia Polskiego Czerwonego Krzy髒a ma pikne tradycje w propagowaniu idei czerwonokrzyskich. Organizowano tutaj wiele kampanii zwizanych z honorowym krwiodawstwem, r籀髒nego rodzaju konkursy we wszystkich rodzajach szk籀. Kolejne edycje wiedzy o PCK dowodziy tego, 髒e wiedza i jej poziom jest coraz wy髒szy a zainteresowanie problematyk Czerwonego Krzy髒a coraz wiksze.


Dlatego te髒 na tym wiksze uznanie zasuguje kolejna, cho pierwsza tego typu impreza, kt籀ra odbya si 11 maja. Obchodom Dnia wiatowego Czerwonego Krzy髒a towarzyszya pikna pogoda. To spowodowao, 髒e wielu mieszkac籀w wybrao si w to niedzielne popoudnie na ustrzycki rynek. A warto byo, bo program przebiegu obchod籀w by bardzo ciekawy.

Cao zacza si o godzinie 13 „biegiem po zdrowie”. Trasa biega od punktu startu w Rynku ulicami Szkolnej, Sikorskiego, Nadg籀rnej, Pionierskiej i Beskiej. Bieg by form zabawy i nie wynik si tutaj liczy. Wysiek zawodnik籀w zosta doceniony i wszyscy otrzymali drobne upominki. Punktualnie o godzinie 14 przebieg imprezy zosta zak籀cony przez ryk syren samochod籀w policyjnych, karetki pogotowia i woz籀w bojowych stra髒y po髒arnej. Zdarzy si wypadek.


W zakleszczonym samochodzie znajdoway si poszkodowane osoby. Dziki szybkiej akcji stra髒ak籀w, kt籀rzy praktycznie pocili specjalistycznym sprztem samoch籀d, lekarz bardzo szybko m籀g dosta si do poszkodowanych i podj akcj ratunkow. Miejsce caego zdarzenia zabezpieczay radiowozy policyjne. Wszystko wygldao tak realistycznie, 髒e ci kt籀rzy przyszli w trakcie pokazu pytali co si stao.

Byy konkursy dla dorosych z zakresu wiedzy o PCK, konkurs rysunkowy dla dzieci „Jestem zdrowy bo…”. Wszystko to byo przeplatane wystpami dziecicej grupy wokalno – tanecznej „Smyki”. wietna konferansjerka w wykonaniu Wojtka Szota – dyrektora ustrzyckiego Domu Kultury dopeniaa caoci. Byy stanowiska udzielania pierwszej pomocy obsugiwane przez instruktor籀w PCK, byy r籀wnie髒 stanowiska pomiaru cinienia. A byo je warto sobie zmierzy bo o godz. 16 rozpocz si wystp Waldemara Koconia. I jak to bywao w latach siedemdziesitych i osiemdziesitych i tym razem swoimi wietnymi piosenkami podbi serca ustrzyckiej publicznoci. Jak mi powiedziaa Anna Sydoryk – szefowa ustrzyckiego PCK bya to pierwsza, tak du髒a organizowana przez ni impreza. Nie ma si wic czemu dziwi, 髒e i trema bya du髒a by wszystko si udao a przede wszystkim spotkao si z dobrym odbiorem spoecznym i przysu髒yo si do kolejnego rozpropagowania idei Czerwonego Krzy髒a.


Nie udaoby si tego przeprowadzi tak sprawnie gdyby nie ogromna pomoc policji, stra髒y po髒arnej, su髒by zdrowia, ustrzyckiego domu kultury, urzdu miasta i wielu innych bezimiennych os籀b. Sowa uznania nale髒 si tutaj sponsorom programu. Kolejn majow imprez w Ustrzykach nale髒y uzna za udana. Szkoda tylko, 髒e tego wysiku organizacyjnego nie doceniy wadze zwierzchnie PCK w Rzeszowie. Nieobecno ich przedstawiciela wystawia im nienajlepsz ocen. Taki sam zarzut mo髒na postawi wadzom Ustrzyk Dolnych. Gdyby w imprezie wzi udzia jeden z burmistrz籀w nic chyba by si nie stao A tak pozosta niesmak.

Andrzej Kotowicz


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=282