:: [Nr 5/65] Moim zdaniem
Artyku dodany przez: Redakcja (2008-06-03 12:05:45)

Obie stolice bieszczadzkich powiat籀w rywalizuj ze sob od lat. Swoistym apogeum tej rywalizacji byo utworzenie powiatu leskiego w 1972 roku, jednoznaczne z przyporzdkowaniem Ustrzyk do Leska i odwrotna sytuacja w 1999 roku gdy utworzono du髒y powiat Bieszczadzki z siedzib w Ustrzykach. Prawd m籀wic obydwie decyzje byy suszne pod wzgldem samorzdowym i gospodarczym, jednak nie do przyjcia przez spoecznoci obu miast. Rywalizacja, jeli nie przybiera karykaturalnego wymiaru jest jak najbardziej zdrowa i na pewno 髒adnej z miejscowoci nie zaszkodzi. Tak wanie dzieje si teraz, pomijajc rzecz jasna chamskie i chuligaskie wystpy kibic籀w Sanovii i Bieszczad.

Od lat siedemdziesitych rywalizacji tej przewodziy Ustrzyki. Powstay tutaj pot髒ne zakady drzewne, rozwijaa si baza hotelowa i gastronomiczna, dziaay dwie du髒e firmy budowlane. Wybudowano miejsk sie grzewcz, kanalizacyjn i wodocigow oraz oczyszczalni ciek籀w. W kocu otworzono przejcie graniczne z Ukrain. Ustrzyki szczyciy si mianem stolicy Bieszczad籀w. Miasto wchaniao ssiednie wioski, przekraczajc w poowie lat dziewidziesitych 10 tysicy mieszkac籀w.

Tymczasem Lesko pozostawao w cieniu. Miasto nad Sanem zaspao, a髒 do chwili gdy burmistrzem zosta wybrany Henryk Gocek. Nie by to mo髒e burmistrz marze, ale wyrwa leszczan z odrtwienia. Zaczynem rozpoczynajcym zmiany w Lesku staa si sprawa gazocigu i przebudowy centrum miasta. Gocek nie doprowadzi sprawy do koca, bo na fali waliki o powiat zosta starost bieszczadzkim. Jego miejsce na stoku burmistrza zaj Robert Petka. Mody, medialny, peny wie髒ego zapau wydawa si mogo, 髒e g籀ry przestawi. Co by nie powiedzie zrobi wiele. Dokoczy projekty rozgrzebane przez Gocka, doo髒y do tego oczyszczalni ciek籀w, no i co najwa髒niejsze doprowadzi do cakowitej zmiany oblicza centrum miasta. Zbyt zaufa w swoj dobr gwiazd, zapominajc o tym, 髒e aska wyborc籀w na pstrym koniu je驕dzi. Miast myle o wyborczej walce, brylowa w telewizyjnej rywalizacji Leska z Czaplinkiem i ani si obejrza jak musia opuci swoje miejsce Barbarze Jankiewicz.

Petka potrafi jednak zaszczepi wr籀d leszczan bakcyla przedsibiorczoci i otwartoci na inwestor籀w z zewntrz. W Lesku nikt nie opowiada bzdur o tym, 髒e ludzie z zewntrz wykocz miejscow konkurencj. Maa ciastkarnia Szelc籀w, zmienia si w pot髒ny zakad piekarniczy, gastronomiczno- wypoczynkowy. Niewielka wytw籀rnia podobrazi Paackiego, staa si najwiksz w Europie firm tej bran髒y. Jednoczenie do Leska wkracza zacz kapita z zewntrz. Powsta spo髒ywczy Plus Discont, super- market Biedronka, hurtownia Eurocash, hurtownia budowlana RCMB, stacja narciarska w Weremieniu. Co najwa髒niejsze nie pad praktycznie rzecz biorc 髒aden sklep w centrum, ba dziki konkurencji sklepy w rynku zmieniy swe oblicze na lepsze i nowoczeniejsze. W gruncie rzeczy zyskali leszczanie. Tak wic ksenofobicznie ustawione do kapitau z zewntrz Ustrzyki, przegray w rywalizacji o centrum handlowe Bieszczad. I chyba ju髒 nie maja szans na pokonanie Leska w tej bran髒y.

Ustrzyki musz znale驕 inny spos籀b na sw籀j rozw籀j gospodarczy. Dotychczasowy potencja wskazuje na to, 髒e sposobem tym mo髒e by rozw籀j usug turystycznych. Miasto ju髒 w tej chwili jest znakomicie przygotowane do sezonu zimowego. Ilo wycig籀w narciarskich i jako tras jest na tyle dobra, 髒e zadowala nawet najwybredniejsze gusta fan籀w nart. Trasa na Laworcie znalaza si w dziesitce najbardziej atrakcyjnych tras narciarskich w Polsce. To znakomite atuty, z kt籀rych jednak miasto nie potrafi dobrze korzysta. Kto by w zimie w Zakopanem, Szczyrku, Wile ten wie o co chodzi. Ilo miejsc noclegowych w Ustrzykach i okolicy r籀wna jest iloci miejsc noclegowych jakie wymienione wy髒ej miejscowoci maja na jednej swojej ulicy. Ponadto tam po caodniowym pobycie na stoku, turysta mo髒e zmieni str籀j i bawi si do biaego rana w dziesitkach lokali, w Ustrzykach pozostaje mu picie piwa lub bogi sen. Nie po to je驕dzi si zim w g籀ry. Ludzie wbrew pozorom w zdecydowanej wikszoci , w trakcie wypoczynku kochaj tum, cisk, gona muzyk i zabaw do p籀驕nych godzin. Garstka szukajcych ciszy, piknych widok籀w, nieprzetartych szlak籀w ma schronisko na pooninie Wetliskiej. By tak si stao do miasta musi dotrze kapita z zewntrz. Nikt z miejscowych nie wybuduje luksusowego hotelu z kortami, basenami. Nikt z miejscowych nawet nie wie jak wyglda prawdziwe pole golfowe. Konieczne jest wybudowanie sztucznego lodowiska. Gdy powstan nowe miejsca noclegowe oraz caa otoczka sportowo- rekreacyjna, mieszkacy zrozumiej jak szans dla nich jest obsuga ruchu turystycznego. Docelowo w jego obsudze mo髒e znale驕 prac tysice mieszkac籀w powiatu. Gdy tak si stanie to nie tylko w telewizji mieszkacy Ustrzyk bd patrze jak „dutki” licz g籀rale w Zakopanem, ale te „dutki” liczy bd sami.

Wiesaw Stebnicki


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=276