:: [Nr 4/64] Kosztowne wygupy
Artyku dodany przez: Redakcja (2008-05-14 11:00:22)

Ostatnio nasiliy si w Ustrzykach chuligaskie wybryki, kt籀re kosztuj miasto sporo pienidzy. Co najgorsze wiele z tych wybryk籀w to dzieo ludzi, kt籀rzy mienia si kibicami sportowymi miejscowych Bieszczad. Wprawdzie Ustrzyki nie nale髒 do jaki wyjtkowych pod tym wzgldem miast w kraju, jednak te dziaania s ostatnio dobrze widoczne. Najbardziej "tw籀rcza" dziaalno pseudo kibic籀w widoczna jest na elewacjach budynk籀w.


Szokuje bezmylno tych ludzi, gdy widzi si nowe niedokoczone jeszcze elewacje, ozdobione ju髒 butnym napisem KSB „Bieszczady”. Na dodatek czsto w tych napisach ludzie ci otwarcie deklaruj si jako miejscowi chuligani. Do sporych zniszcze doszo te髒 w Parku pod Dbami. Policji udao si kilku autor籀w tych zniszcze uj, jednak sporo ich jeszcze pozostaje bezkarnych. Wydaje si, 髒e tylko pomoc mieszkac籀w miasta moga by uatwi prac policji i proceder ten ukr籀ci. Takiej wsp籀pracy z policj nikt nie powinien si wstydzi, bo likwidacja zniszcze uderza po kieszeni bud髒et miasta, sp籀dzielnie mieszkaniowe, prywatnych wacicieli, czyli m籀wic kr籀tko za ich likwidacj pacimy wszyscy. Sprawcy za poza kar powinni jeszcze na sw籀j koszt likwidowa szkody.


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=260