:: [1/128] Lesko / Ci髒ko poparzony trafi do szpitala
Artyku dodany przez: Redakcja (2012-02-13 11:26:56)

Policjanci wyjaniaj okolicznoci, w jakich poszkodowany zosta 37-letni mieszkaniec Leszczowatego. M髒czyzna trafi do szpitala z obra髒eniami ukadu oddechowego, wedug lekarzy w stanie zagra髒ajcym jego 髒yciu. Ich przyczyn by najprawdopodobniej po髒ar portierni, w kt籀rej znaleziono rannego m髒czyzn.


Do zdarzenia doszo w Olszanicy, na portierni jednego z zakad籀w. Wedug wstpnych ustale do po髒aru doszo w noc sylwestrow. Nad ranem w Nowy Rok do pracy przyszed dozorca, 40-letni mieszkaniec Brelikowa. Wedug jego opinii pomieszczenie portierni wygldao jak po po髒arze, a kolega, kt籀rego mia zmieni w pracy, le髒a na 籀髒ku i nie mo髒na z nim byo nawiza kontaktu.

Policjanci ustalili, 髒e mimo i髒 m髒czyzna zosta znaleziony przed godzin si籀dm rano, do szpitala trafi dopiero kilka godzin p籀驕niej. W tym czasie pomieszczenie portierni zostao posprztane, a nawet odmalowane przez zmiennika i 髒on poszkodowanego m髒czyzny do tego stopnia, 髒e stra髒 po髒arna nie bya w stanie jednoznacznie okreli przyczyny po髒aru.

Stan 37-letniego mieszkaca Leszczowatego lekarze okrelili jako zagra髒ajcy 髒yciu. W sprawie prowadzone s dalsze czynnoci.


» Udostpnij:
adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=1552