:: [1/128] Kwartalnik - "Powiat Leski"
Artyku dodany przez: Redakcja (2012-02-13 11:02:55)

Wr籀d wielu wydawnictw z terenu bieszczadzkiej krainy jest nowy bezpatny kwartalnik – „Powiat Leski” (Nr 1, Grudzie 2011 r.). Zosta rozdysponowany w caym powiecie: urzdy, sklepy, hotele, stacje paliw itp. Wydawc jest Starostwo Powiatowe w Lesku, za Redaktorem naczelnym zosta pracownik samorzdowy – insp. mgr ukasz Ci籀kowski. Redakcja mieci si w Lesku przy ul. Rynek 1.


Opr籀cz w/w miejsc, informacje w formie elektronicznej mo髒na znale驕 na stronie internetowej urzdu: http://www.starostwolesko.home.pl/pliki/kwartalnik_nr1.pdf oraz na http://www.youtube.com/PowiatLesko

Kwartalnik zawiera dane dotyczce dziaa zwizanych z Powiatem Leskim. Jest uzupenieniem wiedzy, kt籀r mo髒na zaczerpn ze strony Starostwa Powiatowego w Lesku: http://www.powiat-leski.pl/

rodki masowego przekazu w pastwach uwa髒anych za demokratyczne („rzdy ludu”) uwa髒ane s za czwart wadz, po ustawodawczej, wykonawczej i sadowniczej wg synnych zao髒e kt籀rych autorem jest Charles Louis de Secondat baron de la Brède et de Montesquieu (1689 r. – 1755 r.).

Mirosaw Fedoryszak


» Udostpnij:
adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=1546