:: [1/128] Czy reguy musz by rygorystycznie przestrzegane
Artyku dodany przez: Redakcja (2012-02-13 10:46:49)

Rok 2011 by w Ustrzykach rokiem ukoczenia dw籀ch wa髒nych inwestycji odkrytego basenu kpielowego i hali sportowej przy Zespole Szk籀l Podstawowych Nr 1.
Miejscowi malkontenci rzecz jasna orzekli, 髒e obie inwestycje s zbdne, bo miasta nie bdzie sta na ich utrzymanie. Owszem do obiekt籀w tych trzeba bdzie dopaca, ale dopaca si do szk籀, przedszkoli, bibliotek, klub籀w sportowych, wszelkiego rodzaju imprez. Taka jest bowiem zasada, 髒e nie na wszystkim da si zarabia. Zreszt obie wymienione inwestycje wprawdzie bezporedniego zarobku nie dadz, ale porednio bd miay ogromny wpyw na dochody wszystkich tych kt籀rzy zajmuj si turystyk.


Dyrektorzy obu plac籀wek, czyli dyrektor basenu i dyrektor ZSzP Nr1. Staraj si jak mog by zminimalizowa jak najbardziej kwot dotacji do tych jednostek poprzez szukanie r籀髒nych mo髒liwoci zarobku. Dlatego te髒 w hali sportowej organizowane s koncerty, odpatne zajcia sportowe, a ostatnio postanowiono zorganizowa tam zabaw sylwestrow. Niestety odwieczni malkontenci znale驕li sobie po髒ywk dla swoich narzeka. Jak to? W szkolnej hali sportowej ma si pi alkohol. To skandal. Nic to, 髒e szkoa jest w tym czasie zamknita, nic to, 髒e sami w podobnych okolicznociach na studni籀wkach te髒 alkohol pili. Teraz ortodoksyjnie podchodz do sprawy i gani organizator籀w Sylwestra. Prawda jest jedna, gdyby sylwestra nie zorganizowano ludzie ci ganili by kierownictwo za bezczynno i rezygnacj z mo髒liwoci zarobienia kilku zotych. Dla tej grupy ludzi po prostu wszystko co si tutaj robi warte jest tylko krytyki.


» Udostpnij:
adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=1541