:: [Nr 2/52] Kto na stoek starosty
Artyku dodany przez: Redakcja (2007-03-16 14:41:25)

Powiksz zdjcie
Odejcie starosty Ewy Sudo stao si faktem. Wprawdzie jaki czas po rezygnacji pojawiy si plotki, 髒e daa si nam籀wi na powr籀t ale byy to tylko plotki. Ewa Sudo nie potwierdzia ich. Twierdzi, 髒e zrezygnowaa bo nie tak miao by. Od pocztku bya przeciwnikiem stworzenia stanowiska etatowego wice-starosty. Uwa髒aa, 髒e skoro odpowiada za decyzje jakie w starostwie zapadaj , automatycznie tylko ona mo髒e je podejmowa. Ponadto w chwili gdy sytuacja finansowa starostwa nie jest najlepsza nie powinno si jej zdaniem tworzy kosztownych etat籀w. Jej zdaniem postpiono z ni nieuczciwie bowiem o tym, 髒e bdzie miaa etatowego zastpc dowiedziaa si dopiero po jej wyborze na stanowisko starosty. Gdyby wiedziaa o tym wczeniej prawdopodobnie nie zgodzia by si kandydowa. Ma 髒al do koleg籀w z BSS wanie o to, 髒e decyzje podjli za jej plecami, a ona przecie髒 postpowaa w stosunku do BSS lojalnie. Przykadem jej lojalnego postpowania mo髒e by choby fakt , 髒e w wyborach wystartowaa z dajcego jej mniejsze szans okrgu Nr 1 i to z drugiego miejsca. Dlatego chce sobie da chwile oddechu od polityki. Zamierza na jaki czas zawiesi te髒 swoja przynale髒no do BSS. To stanowisko starosty. Miasto komentuje to troch inaczej. Starosta zadu髒ya powiat, szpital i nie wie jak z tego wybrn wic ucieka by nikt nie nazwa ja grabarzem powiatu, czy szpitala. Nie jest rol Poonin szuka powod籀w rezygnacji. Pewne jest, 髒e staa si ona faktem. Wakat na stanowisku starosty spowodowa , 髒e w miecie pojawia si szeptana lista potencjalnych nastpc籀w Ewy Sudo. Znale驕li si na niej wice-burmistrz Krzysztof Gsior, naczelnik Urzdu Skarbowego Krzysztof Kr籀licki, jego zastpczyni Halina Nosal, m籀wi si te髒, 髒e na pewien czas starost m籀gby zosta Piotr Korczak. Ostatnio na tej giedzie najwy髒sze notowania ma prezes Przedsibiorstwa Energetyki Cieplnej Wiesaw Jasiski. Trudno powiedzie, kt籀re z tych nazwisk ozdobi tytu Starosta Bieszczadzki. Wedug prawa rada ma czas na powoanie nowego starosty przez trzy miesice od odejcia Ewy Sudo co ma si sta z kocem lutego.adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=147