:: [11/123] Wiadomoci z granicy
Artyku dodany przez: Redakcja (2011-09-25 08:11:43)

Nie chciay jecha do Warszawy, ale do Woch, musiay wr籀ci na Ukrain

Funkcjonariusze Stra髒y Granicznej z Plac籀wki w Krocienku oraz z Plac籀wki w Wojtkowej, 25.08.2011 r. przeprowadzili wsp籀lnie kontrol legalnoci pobytu cudzoziemc籀w na terenie Polski. W jej wyniku w miejscowoci Ku驕mina, zatrzymali trzy obywatelki Ukrainy, kt籀re wyudziy tzw. wizy pracownicze w celu wjechania na teren Unii Europejskiej. Kobiety – w wieku 39, 26 i 22 lat – posiaday wizy upowa髒niajce je do podjcia pracy na terenie Polski, Ukrainki miay pracowa w jednej z firm w Warszawie. Funkcjonariusze Stra髒y Granicznej skontaktowali si z pracodawc, kt籀ry wystawi owiadczenie o zamiarze zatrudnienia Ukrainek. W trakcie rozmowy ze stra髒nikami granicznymi, m髒czyzna potwierdzi ch zatrudnienia kobiet. Panie jednak zgodnie powiedziay, 髒e nie maj zamiaru jecha do Warszawy a tak naprawd jad do Woch, gdzie mieszkaj ich znajomi i krewni i tam chc poszuka lepiej patnej pracy.


W zwizku z powy髒szym po weryfikacji dokument籀w uznano, 髒e cudzoziemcy nie realizuj celu w jakim wizy zostay wydane i na podstawie ustawy o cudzoziemcach Komendant PSG w Krocienku i Komendant PSG w Wojtkowej wydali decyzje o uniewa髒nieniu wiz oraz decyzje o zobowizaniu do opuszczenia terytorium RP. Kobiety wr籀ciy na Ukrain.

Funkcjonariusze SG pomogli rannemu m髒czy驕nie

Du髒o szczcia mia 27 – latek z miejscowoci Czarna w Bieszczadach.
M髒czyzna remontowa budynek w dawnej wsi Dydiowa, kiedy zrani si w rami i dozna krwotoku, w wyniku kt籀rego osab. Miejsce w kt籀rym przebywa jest od dawna opustoszae, ponadto brak zasigu telefonii kom籀rkowej uniemo髒liwia mu wezwanie pomocy. Funkcjonariusze Stra髒y Granicznej z Plac籀wki SG w Stuposianach, penic patrol graniczny, znale驕li m髒czyzn, udzielili mu pierwszej pomocy na miejscu, a nastpnie przetransportowali go do Plac籀wki SG w Stuposianach, skd wezwana drog radiow karetka pogotowia zabraa go do szpitala w Ustrzykach Dolnych.

Audi na Prim

9 sierpnia na granicy zatrzymano do kontroli samoch籀d Audi na polskich numerach rejestracyjnych. Kierowa nim mieszkaniec ukraiskiej Starzawy.


Podczas kontroli uwag celnik籀w wzbudzia butla na gaz LPG. Jak si okazao przeczucie okazao si trafne. Po karkoomnych manipulacjach z butli wydobyto 370 paczek papieros籀w Prima. Samoch籀d zatrzymano. Ponadto w poczet przyszej kary przejto od przemycajcego papierosy 1500 z.

Pikni w Chryslerze

17 sierpnia Polak mieszkaniec Mylenic kierujcy samochodem Chrysler zgosi si do odprawy granicznej. Zadeklarowa przew籀z dozwolonych normami iloci towar籀w dla wasnych potrzeb. W takcie kontroli celnicy znale驕li w samochodzie spore iloci kosmetyk籀w. Miedzy innymi cienie do powiek, pudry, korektory, 髒ele, mleczka, cznie 628 szt. Jak twierdzi towar ten by wedug niego wart nieco ponad tysic z i mia rzekomo by zu髒yty na cele wasne. Celnicy nie podzielili tego zdania, bowiem wedug nich towar wart by od 3 do 4 tys. z, a jego ilo wskazywaa, 髒e wwo髒ono go w celach handlowych. Mimo tumacze kierowcy, 髒e nie mia wiadomoci i髒 popenia wykroczenie, towar zatrzymano w poczet przyszej kary o wysokoci kt籀rej zadecyduje sd.

Prawie nowy Chevrolet za 173 paczki papieros籀w

26 sierpnia mieszkaniec Sambora kierujcy samochodem Chevrolet zosta wytypowany do kontroli szczeg籀owej. Samoch籀d wedug kierowcy zarejestrowany by na firm. W trakcie kontroli celnicy stwierdzili, 髒e samoch籀d zosta przerobiony do cel籀w przemytniczych. Skrytki wykonano w zderzaku, progach. W skrytkach celnicy znale驕li 173 paczki papieros籀w. Auto byo stosunkowo mode i cenne bo z 2006 roku. Samoch籀d zatrzymano w poczet przyszej kary. Jak si okazao kierowca tego auta by ju髒 wczeniej notowany w celniczych kartotekach.

/steb/


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=1434