:: [11/123] Podr籀髒 sentymentalna z tragicznym skutkiem
Artyku dodany przez: Redakcja (2011-09-25 08:03:13)

Po drugiej wojnie wiatowej obrady wielkiej tr籀jki w Jacie pozbawiy Polsk jej wschodnich rubie髒y. Jednak ju髒 we wrzeniu 1939 roku na tereny te wtargna Armia Czerwona. Tak髒e spora cz Bieszczad籀w a髒 po San znalaza si pod sowieck okupacj. Rosjanie wysiedlili z tych teren籀w wielu mieszkac籀w i to r籀髒nych narodowoci w gb Rosji. Przesiedlecy z Bieszczad trafili g籀wnie na wschodnie rubie髒e Ukrainy, tak髒e w okolice obecnej Modawii. Wikszo z nich skorzystaa z odwil髒y w 1956 roku i wr籀cia do kraju. Sporo jednak przesiedlec籀w zasymilowao si z tubylcami i wybrao 髒ycie na tamtych ziemiach. Jednak nigdy nie pozbyo si sentymentu do rodzinnych stron. Dlatego te髒 tak modne s podr籀髒e z Ukrainy do Polski, do swoich dawnych miejsc zamieszkania. Taka wycieczka z Odessy przyjechaa w Bieszczady pod koniec sierpnia. Jeden z jej uczestnik籀w 75 letni mieszkaniec przedwojennego Skorodnego po wielu trudach dotar do miejsca gdzie sta jego dom. Wida wzruszenie by tak wielkie, 髒e skoczyo si dla niego tragicznie. Zmar kilka minut po ujrzeniu miejsca gdzie spdzi pierwsze lata swego 髒ycia. Do domu wr籀ci nie autobusem a karawanem.


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=1429