:: [11/123] BPN - z pitki pozostaa dw籀jka
Artyku dodany przez: Redakcja (2011-09-25 08:02:42)

Pisalimy w poprzednim numerze „Naszych Poonin” o konkursie na dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Do rywalizacji przystpia pitka kandydat籀w. Obecny dyrektor Tomasz Winnicki oraz jego podwadni, kt籀rzy mieli go podprowadzi do zwycistwa czyli Ryszard Prdki, Stanisaw Kucharzyk i Leopold Bekier.
Przeciwnikiem faktycznym tej czw籀rki by Antoni Derwich. Jak si okazao eliminacji nie przeszed Antoni Derwich oraz Ryszard Prdki i Leopold Bekier. Tak wic plan Tomasza Winnickiego si powi籀d i on wraz z Stanisawem Kucharzykiem znalaz si w finale. Jak wie niesie do funkcji dyrektora wytypowany zosta jednak Stanisaw Kucharzyk. Ten skromnie odm籀wi zaszczytu, co wczeniej przepowiedzielimy. Ministrowi decyzja ta podobno nie przypada do gustu i nie mianowa Winnickiego, ma ponowi konkurs. Tak te髒 jak przepowiadalimy, stanie si to zapewne po wyborach.


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=1428