:: [11/123] Wicemistrz wiata w pywaniu w „Delfinie”
Artyku dodany przez: Redakcja (2011-09-25 07:52:56)

Fotoreporta髒 na dole strony!


Nie lada gratka czekaa ustrzyckich mionik籀w pywania. 20 sierpnia w sobot miejscowy zesp籀 basen籀w odwiedzi Konrad Czerniak. Dla niewtajemniczonych dodam, 髒e Konrad mimo zaledwie 22 lat osign w pywaniu sporo. W 2007 roku zosta Mistrzem Europy junior籀w w Antwerpii. Trzy lata p籀驕niej w 2010 roku w Budapeszcie wywalczy brz w Mistrzostwach Europy senior籀w. Zwieczeniem tej znakomitej passy byo zdobycie wicemistrzostwa wiata w 2011 roku w Szanghaju. Dziki tym wynikom Konrad ma ju髒 zapewniony wystp w przyszorocznych Igrzyskach Olimpijskich w Londynie. W Szanghaju uleg jedynie Michaelowi Phelsowi. Phelps uwa髒any jest za najwikszego pywaka wszech czas籀w. 14 razy stawa na najwy髒szym podium olimpijskim, 25 razy zdobywa tytu mistrza wiata. Na olimpiadzie w Atenach sze razy zdobywa zoto za cztery lata p籀驕niej w Szanghaju stan na najwy髒szym podium 8 razy. Do tych osigni mo髒na jedynie por籀wnywa Marka Spitza r籀wnie髒 genialnego pywaka z USA. Phelps by w Szanghaju szybszy od Czerniaka o zaledwie 0,44 sek. Konrad trenuje w Hiszpanii pod Madrytem w szkole pywackiej prowadzonej przez innego znakomitego polskiego pywaka Bartosza Kizierowskiego. W trakcie wizyty w Ustrzykach Konrad spotka si z kibicami i mieszkacami Ustrzyk, a nastpnie poprowadzi pokazowy trening z modymi adeptami tej dyscypliny. Udzieli tez wywiadu „Naszym Poloninom”.


Wiesaw Stebnicki - Jeste strasznie wysoki. Mnie si wydawao, 髒e te髒 jestem wysoki ale przy tobie poczuem si mniejszym. Ile masz wzrostu i czy to pomaga w pywaniu?

Konrad Czerniak - Mam 195 cm wzrostu i uwa髒am, ze jest to atutem w pywaniu. Oczywicie zdarzali si wybitni pywacy du髒o ni髒si, ale raz jeszcze powt籀rz, w pywaniu, a zwaszcza w sprincie wzrost pomaga.

W. S. - Mistrzostwa r籀髒nego typu odbywaj si na basenach liczcych 50 m. Czy zdarza ci si ciga na takich jak w Ustrzykach 25 metrowych?

K. Cz. - Tak, raz nawet na mistrzostwach wiata w Dubaju startowaem na basenie 25 metrowym zajmujc 5 miejsce. Zreszt nasze treningi odbywaj si g籀wnie na basenach 25 metrowych. Dopiero tuz przed zawodami trenujemy na tych du髒szych.

W. S. - Jeste zawodnikiem Wisy Puawy cho rzadko tam bywasz.

K. Cz. - No c籀髒, trenuje na stae w Hiszpanii niedaleko Madrytu. Jednak na wszystkich zawodach w kraju i klubowych poza Polsk reprezentuj Wis Puawy. Tylko podczas imprez midzynarodowych typu Mistrzostwa Europy, wiata jestem reprezentantem Polski.

W. S. - Miae ju髒 okazj by w Ustrzykach, co byo tego powodem?

K. Cz. - W Ustrzykach Dolnych mieszka moja rodzina. Konkretnie brat mojego ojca z rodzina. Wic normaln kolej rzeczy spotykamy si raz w Puawach, raz w Ustrzykach. Bardzo mio wspominam te pobyty w Ustrzykach. Tutaj nauczyem si je驕dzi na nartach, ba nawet wziem udzia w zawodach narciarskich. Oczywicie odwiedzaem kryta pywalni. Dokadnie 10 lat temu wygraem tutaj jedne ze swoich pierwszych zawod籀w pywackich.

W. S. - Stosuj skale od 1 do 10 jak ocen wystawi by ustrzyckiemu basenowi, wszak znasz i setki i masz jak skale por籀wnawcz.

K. Cz. - Ci髒ko jest ocenia. Mog tylko powiedzie- i nie jest to wypowied驕 dyplomatyczna- 髒e basen jest pikny. Teraz przyby zesp籀 kpielisk odkrytych znakomicie wkomponowany w dotychczasowy obiekt krytej pywalni.

W. S. - Kiedy trzeba zaczyna pywanie by doj do wynik籀w takich jak Ty?

K. Cz. - Trudno powiedzie. Na pocztku jest to i w zasadzie ma by zabawa z wod. Tak naprawd za wyczynowa pywanie wziem si gdzie w wieku 9 lat. To oczywicie nie by tak intensywny trening jak teraz, ale wymaga ju髒 sporego zaanga髒owania. Dzi mimo piciu godzin codziennego treningu i to nie lekkiego pywanie nadal jest jeszcze dla mnie zabaw, a nie przymusem.

W. S. - Co m籀g by poradzi modym ludziom, kt籀rym marzy si pywacka kariera?

K. Cz. - Pywanie musi im sprawia przyjemno. Nie mo髒na do tego podchodzi na zimno, 髒e musz zosta mistrzem. Przyjemno kontaktu z wod i marzenia, bo gdy si te rzeczy poczy to one si speniaj.

W. S. - Piknie cie witano w Puawach tu髒 po mistrzostwach, a jak byo wczeniej?

K. Cz. - R籀髒nie. Moje pywanie wyczynowe trwa 10 lat. Dopiero teraz przyszy naprawd dobre wyniki. Byli tacy co pomagali i wierzyli we mnie zawsze, ale te髒 jest mn籀stwo takich co dopiero teraz chc podpi si pod sukces.

W. S. - Czy utrzymujesz kontakty z caa- zreszt spor- grup polskich pywak籀w, medalist籀w, kt籀rzy nie tak dawno kr籀lowali na basenach wiata. A tak a propos, gdzie znika moc polskiego pywania?

K. Cz. - owszem kontaktuj si z nimi, sucham uwag, rad i wprowadzam je do swojego treningu. Co stao si z potg polskiego pywania? No c籀髒, wszystko mija. Upyw czasu, kontuzje, po prostu nadchodzi zmiana pokoleniowa.

W. S. - Jeli ju髒 zostaniesz mistrzem olimpijskim nie zapomnisz o Ustrzykach?

K. Cz. - Nawet gdybym chcia, rodzina na to nie pozwoli, a z rodzin 髒art籀w nie ma. Bd w waszym pikny miecie jeszcze nie raz, a i bliskie mi baseny te髒 odwiedz.
adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=1425