:: [11/123] Aktualnoci leskie
Artyku dodany przez: Redakcja (2011-09-25 07:40:48)

1- Jednym z 220 stanowisk wystawowych „Agrobieszczady 2011”, kt籀re odbyy si 30- 31 lipca w Lesku, by namiot Fundacji im. dr Lisikiewicz zbierajcej rodki na rzecz szpitala w Lesku. Wprawdzie cige opady deszczu boto, niemal髒e po kostki przeszkadzao wystawcom oraz zwiedzajcym oraz ograniczyo liczb tych ostatnich, to jednak Fundacja zebraa 400 z , a ludzie mogli sobie – dziki pielgniarkom i ratownikom medycznym- zmierzy sobie cinienie i poziom cukru. 3.09 w Polaczyku w „Relawii” odbdzie si drugi Bal Charytatywny. Bilety w iloci 220, ju髒 rozprowadzono. Fundacja liczy na zebranie okoo 25 tys. z. W 2012 roku Fundacja po otrzymaniu tytuu Organizacji Po髒ytku Publicznego bdzie moga liczy na 1% odpis z PIT.

2- Nowym dyrektorem SP ZOZ w Lesku zosta mgr Wiesaw Kuzio. Dugoletni pracownik leskiego ZOZ- u by g籀wnym kandydatem na to stanowisko. Ten energiczny pracownik ma 48 lat, zna doskonale problemy leskiego SP ZOZ i rokuje nadziej, 髒e da sobie rad na tym stanowisku. Do 19 wrzenia ma opracowa plan wyprowadzenia z kryzysowej sytuacji swojego zakadu pracy biorc pod uwag wnioski z narady ustrzyckiej z dnia 5 sierpnia odnonie los籀w szpitali w Sanoku, Lesku, Ustrzykach.

3- Szybkie tempo rob籀t modernizacyjnych ul. Sowackiego wskazuje, 髒e zakoczone one zostan z pocztkiem wrzenia.

4- Gmina Lesko wyasygnowaa fundusze na rozbudow Punktu Informacji Turystycznej w Lesku „Budki” i wietlicy wiejskiej w Dziurdziowie.

5- 1 sierpnia o godz. 17,00 w Lesku zawyy syreny upamitniajce 63 rocznic Powstania Warszawskiego. Patron leskiego LO genera Wadysaw Anders tak opisa to wa髒ne dla Polski wydarzenie: „Byem zaskoczony wybuchem powstania. Uwa髒am to za najwiksze nieszczcie. Nie miao najmniejszych szans, a narazio nie tylko nasza stolic, ale i t cz kraju bdc pod okupacj niemieck na nowe straszliwe represje. Chyba nikt uczciwy i nielepy nie mia jednak zudze, 髒e stanie si to, co si stao, to jest, 髒e Sowiety nie tylko nie pomog naszej ukochanej, bohaterskiej Warszawie, ale z najwikszym zadowoleniem i radoci bd czeka, a髒 wyleje si do dna najlepsza krew Narodu Polskiego. Byem zawsze, a tak髒e moi koledzy w Korpusie, zdania, 髒e w chwili, kiedy Niemcy si wal, kiedy bolszewicy tak samo wrogo weszli do Polski i niszcz tak jak w 1939r. naszych najlepszych ludzi- powstanie nie tylko nie miao sensu, ale byo zbrodni”

Gen. Wadysaw Anders w licie do pukownika Mariana Dorotycz- Malewicza „Haczy”

Ryszard Owsiany i Jan Lewicki


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=1423