:: [10/122] Autobus z dziemi wjecha do rowu
Artyku dodany przez: Redakcja (2011-09-03 08:34:23)

26 lipca okoo godz. 14. dy髒urny Policji w Ustrzykach Dolnych zosta powiadomiony o zdarzeniu drogowym w miejscowoci obozew Dolny. Ze wstpnych ustale Policji wynika, 髒e kierujcy autobusem nie zachowa nale髒ytej ostro髒noci i nie zapanowa nad pojazdem w wyniku czego zsun si na mikkim poboczu przechylajc autobus, kt籀ry opar si o ogrodzenie.


Zdarzenie miao miejsce w okolicy skrzy髒owania dr籀g Jawor- Solina. Autobusem podr籀髒oway dzieci i modzie髒 wraz z opiekunami z Tczewskiego Klubu „Karate-Du” z wojew籀dztwa pomorskiego, kt籀re wracay z wycieczki z Polaczyka. Na szczcie nikt nie odni籀s powa髒nych obra髒e. Dwie dziewczynki uskar髒ajce si na b籀l gowy przewieziono do szpitala w Ustrzykach Dolnych na badania. Dzieci zostay przewiezione transportem zastpczym do miejsca zakwaterowania.


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=1419