:: [2/114] Pieczywo ju髒 dro髒eje
Artyku dodany przez: Redakcja (2011-02-10 08:55:18)

Nikt si chyba nie udzi, 髒e 2011 rok przyniesie nam stagnacj w ro髒nego rodzaju opatach i cenach. Podwy髒ka VAT a przy tym i innych podatk籀w porednich spowodowaa, 髒e od nowego roku za wszystko pacimy wicej. Od opat komunalnych, energii elektrycznej i gazu po ceny 髒ywnoci. Ekonomici s zgodni, nie wszystkie z tych podwy髒ek s lub bd uzasadnione a najbardziej odczuj je grupy spoeczne o najni髒szych dochodach. Ju髒 teraz przewiduje si, 髒e ceny 髒ywnoci p籀jd w g籀r, w tym pieczywo kt籀rego cena wedug niekt籀rych mo髒e sign nawet piciu zotych za bochenek chleba.
Postanowilimy pom籀c naszym czytelnikom i od lutowych numer籀w gazety bdziemy prowadzi ranking sklep籀w z najni髒szymi i najwy髒szymi cenami na produkty spo髒ywcze i przemysowe.


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=1231