:: [1/113] Szum wok籀 posa Wojciecha Pomajdy
Artyku dodany przez: Redakcja (2011-01-23 10:42:40)

Spraw posa Pomajdy wywoa dziennikarz Super Nowoci Szymon Jakubowski. Dlatego te髒 pocztkowo nie miaem zamiaru jej komentowa. Jednak Wojciech Pomajda nie jest w Ustrzykach osob anonimow, ma tutaj fili swojego biura poselskiego, na dodatek jako spoeczny asystent posa otrzymaem jego wyjanienia dotyczcy widomoci podanych w Super Nowociach i w zwizku z tym zmieniem zdanie.


Szymon Jakubowski napisa tak: - „Wybrany do Sejmu z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej pose Wojciech Pomajda mo髒e zasili szeregi desydent籀w z Prawa i Sprawiedliwoci tworzcych stowarzyszenie –Polska Jest Najwazniejsza”. T zaskakujc wiadomo potwierdzilimy w kilku niezale髒nych 驕r籀dach. Jak si dowiedzielimy, chce on odej z SLD wraz ze swoj obecn partnerk 髒yciow Anit Bochowiak.” - Redaktor Super Nowoci pisze dodatkowo o pr籀bach wstpienia Pomajdy do Polskiego Stronnictwa Ludowego, pr籀bach kt籀re w PSL nie budziy entuzjazmu.

Rozumie, 髒e zaczy si przedwyborcze harce, pos籀w do Sejmu wybierzemy bowiem jesieni tego roku. Ka髒dy z dotychczasowych parlamentarzyst籀w pr籀buje wywalczy sobie jak najlepsz pozycj startow, a pose Pomajda jak do tej pory startowa dwukrotnie z pierwszego miejsca raz z listy SLD drugi raz z LiD. Pewno nie mia by nic przeciwko temu by ponownie z takiego miejsca wystartowa. Jednak jak na razie nikt jeszcze nie czyni ustale dotyczcych skadu list, cho rzecz jasna pojawia si wersja, 髒e Pomajda pierwszego miejsca nie dostanie.

Nie o to jednak chodzi. Materia Jakubowskiego znacznie odbiega od prawdy w zwizku z tym cytuje w caoci sprostowanie posa Wojciecha Pomajdy:

„Zgodnie z prawem prasowym… skadam sprostowanie do artykuu, kt籀ry zosta opublikowany w Super Nowociach pt. – Pose Pomajda przechodzi do rozamowc籀w z PiS?

Artyku w spos籀b kamliwy odnosi si do mojej osoby jako Posa na Sejm RP.

- Informacja o moim rzekomym przejciu do „Polska Jest Najwa髒niejsza”, jest wyssana z palca i mo髒e by jedynie wynikiem wybujaej fantazji autora artykuu i poza tym , nie ma 髒adnego uzasadnienia w faktach!
- Publikacj tego tekstu bez zweryfikowania powy髒szej informacji u podstawowego 驕r籀da jakim jest moja osoba, uwa髒am za uchybienie podstawowym standardom dziennikarskim. W ostatnich dniach odebraem setki telefon籀w i 髒aden nie pochodzi od autora tekstu.
- Nigdy nie byem czonkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, wic jakim cudem mog z tej partii odej?! Dwukrotnie zostaem wybrany posem na V i VI kadencj Sejmu RP z listy SLD w 2005 r. i z listy LiD w 2007r. jako kandydat bezpartyjny.
- Nigdy nie staraem si o czonkowstwo w jakiejkolwiek partii, nawet w wymienionym w artykule 100- letnim PSL- u.
- Wtek artykuu dotyczcy mojego 髒ycia prywatnego, uwa髒am za niemerytoryczny niezwizany z dziaalnoci polityczn, poselsk i bezzasadnie wpleciony w kontekst artykuu.

Z powa髒aniem Wojciech Pomajda”


Materiau tego nie komentuj. Opini o rzetelnoci materiau zamieszczonego w Super Nowociach pozostawiam czytelnikom.

Wiesaw Stebnicki


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=1213