:: [1/113] Pierwsze Bo髒e Narodzenie w odzyskanym kociele w Chyrowie
Artyku dodany przez: Redakcja (2011-01-23 10:31:33)

Polski koci籀 pod wezwaniem witego Wawrzyca w ukraiskim Chyrowie wadza radziecka przeja w 1945 roku. Miasto opucia wtedy wikszo Polak籀w, a koci籀 sta si magazynem. W latach siedemdziesitych budynek kocioa ponownie zmieni swoj funkcj. Partyjni towarzysze przeznaczyli mu rol domu kultury i paacu lub籀w. W tamtym czasie z kocioa zniko wyposa髒enie wityni, midzy innymi organy, otarze, ambona i dzwony. Tylko znikom cz wyposa髒enia kocioa uratowali parafianie, chowajc je po domach. Koci籀 przedzielono stropem, zlikwidowano kaplic i zakrysti oraz zburzono okalajcy j mur.

Rok 1991 by niezwykle wa髒ny dla Ukrainy, bowiem tak naprawd po raz pierwszy wybia si ona na niepodlego. By to te髒 przeom dla Polak籀w mieszkajcych na Ukrainie w tym w Chyrowie i okolicy. To wanie w 1991 roku rozpoczli oni starania o odzyskanie kocioa. Jak si okazao nie bya to sprawa atwa i nawet sdowe wyroki nie robiy wra髒enia na lokalnych aparatczycy ukraiskich urzd籀w w Chyrowie. Zwlekali oni z oddaniem kocioa tak dugo jak tylko mogli. Kres sprawie poo髒y arcybiskup lwowski Mieczysaw Mokrzycki, kt籀ry goszczc w Ssiadowicach odwiedzi tak髒e Chyr籀w i spotka si z pani Janin Pir籀g osobom przewodzc od lat grupie polak籀w ubiegajcych si o odzyskanie kocioa. Pani Janina przekazaa biskupowi caa dotychczasow dokumentacj dotyczca odzyskania kocioa, ten za interweniowa u lwowskich wadz obwodowych.

10 lutego 2010 roku przy czynnym oporze wielu Ukraic籀w, koci籀 przeja miejscowa grupa polak籀w. Odprawiono pierwsza msz i od tej pory odprawia si ja ju髒 systematycznie.

W Bo髒e Narodzenie 2010 roku wybraem si do Chyrowa ponownie. O godzinie 11,30 miejscowego czasu czyli o 10,30 czasu Polskiego w Chyrowskim kociele po ponad pidziesiciu latach zabrzmiay koldy w polskim jzyku. Okoo setki wiernych byo tym faktem gboko wzruszonych.


Koci籀 nadal skromnie wyposa髒ony, bez ogrzewania ale peen ciepa pyncego z serc wiernych. Wr籀d nich nie tylko Polacy, bo przecie髒 wiele tu mieszanych rodzin. Dlatego te髒 i w odprawianej liturgii jzyk polski przeplata si z jzykiem ukraiskim. Zabijane jeszcze nie tak dawno przez nacjonalist籀w drewniane drzwi wejciowe wymieniono na nowoczesne antywamaniowe, zmienia si powoli stolark okienn. Ale to kropla w morzu potrzeb. Jeli wic zawitacie kiedy do tego miasteczka nad Strwi髒em, wstpcie do kocioa p. w. witego Wawrzyca i zostawcie kilka groszy w kocielnej puszce, gwarantuje, 髒e nie zmarnuje si ani jeden.

Wiesaw Stebnicki


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=1208