:: [18/111] Spacerkiem po Ustrzykach
Artyku dodany przez: Redakcja (2010-12-22 12:43:48)

Ten kto w cigu ostatnich kilku lat odwiedzi Ustrzyki musi stwierdzi uczciwie, 髒e miasto zmienio si nie do poznania. Z maego, szarego, przygranicznego miasteczka galicyjskiego staje si adnym schludnym miastem, nie bez powodu nazywanym w Polsce stolic Bieszczad籀w. Takie okrelenia nobilituj ale te髒 zmuszaj do coraz wikszego wysiku. Z drugiej strony nie wolno zapomnie, 髒e nie byoby Ustrzyk w takim wymiarze, gdyby nie powsta tu w latach siedemdziesitych ub. wieku kombinat drzewny z ca jego infrastruktur. Jego powstanie byo olbrzymim skokiem cywilizacyjnym dla miasta ale te髒 i dla caego regionu. Uruchomienie w latach dziewidziesitych przejcia granicznego z Ukrain spowodowao, 髒e miasto otworzyo si na zewntrz przez co musiao rozwija swoj wasn infrastruktur. To byy pocztki, zal髒ek boomu jaki mia niebawem nastpi. Trzeba sobie jasno powiedzie, cho nikt ju髒 teraz nie jest w stanie okreli na jakim etapie rozwoju miasto by si zatrzymao gdyby nie nastpio przystpienie Polski do Unii Europejskiej. To stamtd pynce szerokim strumieniem rodki finansowe pozwoliy na to, 髒e miasto mogo uruchamia coraz to nowe inwestycje. Wa髒nym elementem strategii rozwoju miasta by niewtpliwie czynnik ludzki. To on w g籀wnej mierze decydowa o tym w jakim kierunku miasto ma si rozwija. Priorytety byy r籀髒ne. Wybrano i susznie ten jeden zwizany z szeroko rozumian turystyk i wypoczynkiem. To miao w przyszoci zapewni miastu okrelone dochody. I cho realizacja projektu w r籀髒nych okresach przebiegaa r籀髒nie, to trudno zarzuci kolejnym wadzom miasta, 髒e przynajmniej nie pr籀boway. Od kilku lat sytuacja ma si z goa inaczej. rodki unijne, kt籀re zasilay bud髒et miasta powoduj, 髒e inwestowanie stao si atwiejsze. Czy do koca przemylane to ju髒 temat do dyskusji. Miasto si rozwija, to wida goym okiem i nikt przy zdrowych zmysach nie jest w stanie tego zakwestionowa.


Tylko czy wszystkim taki kierunek zmian odpowiada. Czy wszyscy mieszkacy miasta podzielaj wizj jego rozwoju. Niestety nie. Trudno mieszkacom ulicy Nadbrze髒nej, le髒cej w samym centrum miasta zgodzi si z tym, 髒e naprzeciwko budowana jest hala sportowa za par milion籀w zotych a oni w wiosenne i jesienne soty musz brn do swoich posesji po kostki w bocie.


Jeszcze gorzej wyglda to na ulicy Dwernickiego w kierunku ulicy Bieszczadzkiej. Tutaj zapadnita ulica, kt籀rej tym mianem raczej nazwa nie mo髒na, czy te髒 wystajce studzienki powoduj, 髒e ka髒da pr籀ba przejechania t ulic nara髒a pojazd na powa髒ne uszkodzenie.Jak twierdz mieszkacy wszelkie pr籀by monitowania wadz miasta nie przynosz 髒adnych efekt籀w. Ich proby i petycje odsuwane s w jak bli髒ej nieokrelon przyszo. Niedaleko ulica Naftowa i baraki w kt籀rych mieszkaj ludzie.Sami nazywaj je slumsami. Tylko dziki ich determinacji i braku mo髒liwoci zmiany warunk籀w mieszkaniowych to wszystko trzyma si jeszcze kupy. To te髒 jest ustrzycka rzeczywisto. Nie kolorowa, wybrukowana kostk, wylana asfaltem, po prostu pikna. Jest szara, brudna i do tego zapomniana. Takich miejsc w Ustrzykach jest jeszcze sporo. Moi rozm籀wcy maj nadziej, 髒e nowo wybrane wadze miasta tym razem spojrz na nich askawszym okiem. Pac jak wszyscy podatki i chcieliby czu si traktowani jak inni. Ustrzyki jak ka髒de inne miasto w Polsce nie odbiega od og籀lnie przyjtych norm. Mo髒na tu znale驕 cz reprezentacyjn, czyli t, kt籀r mo髒na si wszystkim chwali i t, kt籀rej najlepiej nie pokazywa. Jednak nie pokazywa to nie znaczy o niej zapomnie.

Andrzej Kotowicz


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=1178