:: [Nr 7/47] Muzyka bez granic- country, folk, rock
Artyku dodany przez: Redakcja (2006-09-19 21:24:28)

Powiksz zdjcie
Tego materiau miao w Pooninach w og籀le nie by. Do mam jaowych spor籀w z wadzami Ustrzyk, spor籀w, kt籀re i tak nigdy nie zostan uczciwie rozstrzygnite. Jednak zar籀wno ja jak i Alina Buzuk bylimy zasypywani pytaniami dlaczego nie ma po raz kolejny Festiwalu Country Crock. By nie tumaczy tego ka髒demu z osobna, w porozumieniu z Pani Buzuk postanowiem po namyle wyjani czemu imprezy nie bdzie.
Ot籀髒 ponad rok temu 3 listopada 2005 roku Stowarzyszenie Mionik籀w Muzyki Country i Kultur Pogranicza , kt籀remu szefuje Alina Buzuk oraz Fundacja Bieszczady Bez Granic , kt籀rej jestem prezesem zwr籀ciy si z pismem do burmistrza Ustrzyk Dolnych Henryka Suuji z prob od dofinansowanie imprezy „Muzyka bez Granic- country, folk, rock”, kt籀ra miaa si odby w dniach 11-13.08. 2006 roku. W pimie tym pisalimy: ” Festiwal jest imprez majc szeroki kontekst kulturowo- terytorialny oparty na przygranicznej wsp籀pracy w ramach Euroregionu Karpackiego. Jego celem jest zaprezentowanie publicznoci kilku podstawowych nurt籀w muzycznych, aby udowodni prost zasad, 髒e – muzyka nie zna granic i potrafi poczy ludzi w r籀髒nym wieku o r籀髒nych gustach muzycznych i r籀髒nych narodowoci....Zamierzamy nada festiwalowi charakter midzynarodowej imprezy prezentujcej r籀髒norodn muzyk. W tym celu zostan zaproszeni znani i lubiani artyci scen countrowych, folkowych i rockowych z Polski, Sowacji i Ukrainy. Miedzy innymi „Manson Band”, „Sawannach Country”, „Konw籀j”, „KSU’, „Pudelsi”, Beata Kozidrak i Bajm, „T.Love”.... Pr籀cz dw籀ch koncert籀w finaowych, przewidujemy szereg imprez towarzyszcych na ustrzyckim rynku, obok basenu i w Parku pod Dbami...驍ywimy nadzieje, 髒e Pan stanie si sojusznikiem naszego festiwalu, kt籀ry pomimo trudnoci kultywuje, rozwija i promuje bogate dziedzictwo przepiknego regionu bieszczadzkiego”. W grudniu 2005 nasz projekt zosta pozytywnie zaopiniowany przez Komisj Owiaty i Kultury Urzdu Miasta Ustrzyki Dolne, o czym poinformowa nas ustnie jeden z jej czonk籀w. Rozpoczlimy wic rozmowy z zespoami, kt籀re miay w Ustrzykach wystpi. Niestety mijay miesice , a odpowiedzi od burmistrza nie byo, nie odpowiedziao te髒 Starostwo, do kt籀rego skierowalimy tak髒e prob o dofinansowanie. Fundacja dostaa natomiast dotacj z Urzdu Marszakowskiego oraz obietnic dodatkowych pienidzy od Marszaka. Monitowany przez Urzd Marszakowski , o to by zgosi si po pienidze zwr籀ciem si z Pismem do burmistrza o to by potwierdzi , 髒e zgodnie z opini Komisji przeznacza jak kwot pienidzy na Festiwal. Ju髒 rok temu burmistrz twierdzi-w wywiadzie dla Nowin- 髒e na Festiwal Country ma przeznaczone 15 tysicy z. Dodatkowo wiceburmistrz okreli , 髒e Urzd wspomaga organizacje takich imprez w kwocie do 10 % ich bud髒etu. czny bud髒et naszego Festiwalu mia wynie okoo 200 tysicy z. , czyli jak nam si wydawao moglimy liczy na 20 tysicy dotacji.
Byy to jednak czcze nadzieje bo nie wzilimy pod uwag faktu , 髒e Alina Buzuk jest ju髒 w tej chwili „be” dla burmistrza , a Stebnickiego to on nigdy nie kocha.. Zwodzono wic nas do 27 czerwca 2006 roku przesyajc w kocu pismo w kt籀rym napisano: Plan kulturalny na ka髒dy rok opracowuje Dyrektor Ustrzyckiego Domu Kultury, przygotowujc kalendarz imprez zwr籀ci si z pismem i ankiet (jak w zaczeniu) do wszystkich organizator籀w o przedstawienie planowanych imprez wraz z ich kosztorysami. Fundacja „Bieszczady Bez Granic” do chwili obecnej nie zwr籀cia przekazanej ankiety, co uznane zostao za brak zainteresowania organizacj imprezy”.
Przyznam si szczerze , 髒e wikszym kretynizmem mao kto mo髒e si wykaza, bowiem do tego pisma doczono wykaz tych organizacji , kt籀re otrzymay ankiet, a tam za choler nie mogem si doszuka nazwy mojej Fundacji. Tak wic nie dostarczyem ankiety , kt籀rej mi nie przysano. Na dodatek jak stwierdzi dyrektor Domu Kultury wanie w tym czasie zaplanowa powa髒na imprez jazzow. Kto by w Ustrzykach 11 i 12 sierpnia wie jak to z t imprez byo. Mianowicie 髒adnej imprezy Jazzowej nie byo bo by nie miao , a m籀wiono tylko o niej by zamkn korzystny dla nas termin.
W tym momencie zrozumiaem, 髒e imprezy nie mog robi bo nie do , 髒e nic na ni nie dostan to jeszcze w przeddzie , gdy podpisz umowy , kto mi j pod byle pretekstem zamknie nara髒ajc mnie na ogromne straty.
Gwoli cisoci dodam, 髒e kazano nam napisa ponownie pismo , kt籀rego efektem byo przyznanie 7 lipca Fundacji 2000 zotych i TOI- TOI-ek na rzecz imprezy. Pienidze wskazano tylko i wycznie na wystp Starego Dobrego Ma髒estwa, tak wic gdyby ten zesp籀 nie m籀g przyjecha nie dostalibymy nic. Dwa tysice z to zaledwie jeden procent bud髒etu imprezy. Natomiast hojn rk burmistrz przeznaczy na wystp pod koniec sierpnia znanego zespou ca kwot jak wystp z opraw kosztowa. Wystp by znakomity i do zespoy nic nie mam , ale to by pokaza si na dwie minuty na scenie nie jest wystarczajcym powodem do tego by traktowa w tak r籀髒ny spos籀b organizator籀w imprez w Ustrzykach. Polityka nie powinna obejmowa tego typu imprez. Caa moja nadzieja w tym , 髒e po wyborach co nieco si zmieni i wielka muzyczna impreza powr籀ci na ustrzyckie sceny z korzyci dla miasta i ludzi prowadzcych tutaj interesy.

Wiesaw Stebnicki


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=111