:: [Nr 6/46] Ustrzyckie zapiski
Artyku dodany przez: Redakcja (2006-08-29 20:03:28)

W centrum naszego miasta trwaj liczne remonty i modernizacje budynk籀w oraz infrastruktury miejskiej. Po du髒szym przestoju ruszyy prace przy budynkach wznoszonych na poudniowej pierzei ustrzyckiego rynku. W niedugim czasie rusz zapewne prace budowlane na terenie byej mleczarni na rogu ulic Wyzwolenia i Szkolnej. Dobiegaj koca prace przy remoncie siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Trwa przebudowa p籀nocnej czci rynku. Dziki takim dziaaniom centrum Ustrzyk Dolnych zaczyna nabiera kolorytu i w przyszoci stanie si atrakcyjnym miejscem zar籀wno dla mieszkac籀w jak i dla turyst籀w. Remont biblioteki trwa od ubiegego roku i by przez wszystkich od dawna oczekiwany. Zwaszcza jej wygld zewntrzny, nadszarpnity upywem czasu, pozostawia wiele do 髒yczenia. Po kilkunastodniowej nieobecnoci w Ustrzykach Dolnych ujrzaem now elewacj biblioteki i przyznaj uczciwie jako jej wykonania przerazia mnie. Nie trzeba zna si na budownictwie, aby dostrzec powa髒ne nier籀wnoci nowo poo髒onej warstwy tynku.. Nie wiem, by mo髒e tak ma to wyglda, por籀wnujc jednak elewacj biblioteki z elewacjami innych budynk籀w trudno oprze si wra髒eniu, 髒e mamy do czynienia ze spartolon robot. Inwestycja ta zostaa w du髒ej czci sfinansowana z funduszy Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, pozostae pienidze wyo髒ya ustrzycka gmina z wasnych funduszy, pozostaje tylko mie nadziej, 髒e komisja odbierajca wykonane prace zajmie w tej sprawie stanowisko i wyjani powody, dla kt籀rych elewacja ustrzyckiej biblioteki wyglda tak jak wyglda.

W ostatnich dniach miaem okazj przejecha si samochodem na trasie z Ustrzyk Dolnych do D驕winiacza i Serednicy. Ju髒 od skrzy髒owania dr籀g w Brzegach Dolnych stan nawierzchni jezdni pozostawia wiele do 髒yczenia, ale ten odcinek drogi to tylko wstp do prawdziwie przeajowej trasy, jak jest droga prowadzca przez odyn, D驕winiacz i Serednic. Jakiekolwiek pr籀by omijania dziur w jezdni, s z g籀ry skazane na pora髒k, poniewa髒 prowadzca przez te miejscowoci droga jest tak naprawd zbiorem niezliczonej iloci dziur. W wymienionych wioskach mieszka zapewne kilkaset os籀b, znajduje si tam kilka naprawd dobrze zorganizowanych gospodarstw agroturystycznych, znana w okolicy stadnina koni „Forta”, a w okresie lata odbywa si tutaj bardzo interesujca cykliczna impreza „wito chleba”, w kt籀rej z roku na rok uczestniczy coraz wicej goci. Tumaczenie jak wa髒n jest owa droga dla mieszkac籀w Serednicy, D驕winiacza i odyny, nie ma najmniejszego sensu, tak jak bezsensowne s pr籀by tumaczenia, 髒e z powodu braku pienidzy niemo髒liwy jest jej kapitalny remont. W chwili obecnej nikt nie potrafi poda nawet przybli髒onego terminu wyremontowania tej nieszczsnej drogi. Pomysowo ludzka jest jednak niezmierzona, jeden z mieszkac籀w D驕winiacza, poda mi najprostszy spos籀b rozwizania owego drogowego problemu. Wystarczy w najbli髒szych wyborach samorzdowych wybra starost powiatowego z D髒winiacza. odyny bd驕 Serednicy a do koca nadchodzcej kadencji droga zostanie wyremontowana. Cztery lata temu starost zostaa pani Ewa Sudo z Bandrowa i dzisiaj mieszkacy tej wioski maj now eleganck drog. Ciekawy pomys mieszkaca D驕winiacza warto troch zmodyfikowa i dodatkowo wybra wice starost z Telenicy bd驕 Dasz籀wki, czonka zarzdu powiatu z Chwaniowa lub Nowosielec Kozickich, a przewodniczcego rady powiatu z Ropienki i w trakcie jednej kadencji rozwiza problem dr籀g w gminie Ustrzyki Dolne.

Miejsce to poo髒one w ustrzyckim rynku, przechodzio r籀髒ne koleje losu. W okresie powojennym, a髒 do pocztku lat osiemdziesitych ubiegego stulecia, miecia si tu jedyna w Ustrzykach Dolnych stacja paliw. Nastpnie zakad fryzjerski oraz w dobudowanej czci biuro turystyczne. Wraz z rozbudow miasta poo髒enie tego miejsca stao si bardziej centralne. Kilka lat temu zorganizowany zosta tu bar piwny, przechodzcy okresy wzlot籀w i upadk籀w. Po przebudowie pyty rynku istniejcy drewniany budyneczek, zajmowany przez bar piwny wyra驕nie przesta pasowa do zmieniajcego si otoczenia. Jaki czas temu obiekt zosta przejty przez Pizzeri „Orlik” nale髒c do rodziny pastwa Pl籀w i w miesicu czerwcu po gruntownej przebudowie otwarto tu now pizzeri z tak zwanym ogr籀dkiem gastronomicznym. Sam fakt przejcia tego miejsca przez wspomnianych wacicieli spotka si z wieloma nieprzychylnym komentarzami niechtnych im os籀b. Niezale髒nie jednak od osobistych uprzedze ka髒dy, kto potrafi obiektywnie ocenia rzeczywisto musi stwierdzi, 髒e przeprowadzony remont lokalu i spos籀b zagospodarowania otoczenia spowodoway, 髒e ustrzyckie centrum zyskao dodatkowo atrakcyjne miejsce spotka dla miejscowych i przyjezdnych.


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=104