:: [10/103] Tatua髒 - kiedy pitno kryminalisty, dzisiaj szczyt mody
Artyku dodany przez: Redakcja (2010-07-16 18:24:48)

Nie tak dawno tatua髒 odbierany by jednoznacznie. Mia go kryminalista. Bo te髒 i taka bya formua tatua髒u. Ludzie zsyani do koloni karnych w Australii i Nowej Zelandii byli pitnowani tatua髒em, kt籀ry by widoczny na ich rkach. Jeszcze gorsze wra髒enie pozostawi zwyczaj hitlerowc籀w, kt籀rzy wytatuowali numer ka髒dego wi驕nia obozu na jego rce.
Wydawa by si mogo, 髒e dzisiaj nikt ju髒 tatua髒u nie da sobie wydzierga. Bd - dzisiaj tatua髒 to szczyt mody. Szczeg籀lnie umiejscowiony w najbardziej intymnych czciach ciaa. Panowie robi to na rkach, szyi, nogach, brzuchu. Panie s bardziej odwa髒ne bo pozwalaj na umieszczenie tatua髒籀w w miejscach jak najbardziej intymnych. Tatua髒 mo髒na sobie zrobi w wyspecjalizowanej firmie lub w nieformalnym gabinecie. R籀髒nica jest jedna ryzykujesz AIDS, 髒籀taczk itp. W Ustrzykach jest jeden zarejestrowany zakad oferujcy profesjonalne tatua髒e. Mieci si przy ulicy 1-go maja 16. Czowiek, kt籀ry go zarejestrowa spotka si z przychyln opini Powiatowego Biura Pracy, co wicej sama forma dziaalnoci firmy bardzo przypada do gustu pracownicom biura. Artur „Helmut” Szostak wynaj pomieszczenia w budynku przy 1- maja 16 i tam wykonuje profesjonalne usugi zwizane z tatua髒e. Nie ma si czego obawia, bo Artur to w tej profesji profesjonalist. Najtaszy tatua髒 to kwota rzdu 60 z, kwota ronie wraz z objtoci tatua髒u. Jak m籀wi Artur w Ustrzykach tatua髒e wykonuje kilka os籀b. Rzecz jasna nie maj one jakichkolwiek praw do tej profesji. Artur gwarantuje profesjonalizm, a ponadto czowiek mo髒e si tam czu bezpieczny. Tatua髒 to dzisiaj sztuka. Ka髒dy kto pozwala sobie na umieszczenie tatua髒u, chce co w ten spos籀b przekaza.
adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=1026