:: [Nr 6/46] Szanowny Panie Ustrzycki!!!
Artyku dodany przez: Redakcja (2006-08-29 20:00:14)

Wsp籀czesna polska demokracja liczca ledwie kilkanacie lat jest wci髒 jeszcze mao stabilna i wszelkie pr籀by naginania jej do potrzeb poszczeg籀lnych ugrupowa politycznych s dla niej niezwykle gro驕ne i mog spowodowa jej powa髒ne wypaczenia. Jedn z najwa髒niejszych zasad w istniejcych „starych” demokracjach jest stabilno i niezmienno obowizujcych w nich praw a w szczeg籀lnoci dotyczy to zasad wyborczych. Ka髒dy obywatel i ka髒de ugrupowanie polityczne na dugo przed wyborami wie, na jakich zasadach bd si one odbywa. W naszym kraju dzieje si niestety inaczej, jak tylko nadchodzi rok wyborczy ugrupowanie rzdzce stara si dopasowa obowizujc ordynacj wyborcz do swoich aktualnych potrzeb. Ju髒 przed wyborami parlamentarnymi w 2001 roku rzdzca w籀wczas AWS zmienia obowizujcy system liczenia gos籀w na inny, bardziej dla siebie korzystny i cho pomogo to im tyle, co przysowiowe kadzido umaremu, to zamieszania byo, co niemiara. W roku bie髒cym czekaj nas wybory samorzdowe i gorca atmosfera tegorocznego lata zostaa dodatkowo podgrzana przez polityk籀w koalicji rzdzcej PiS, Samoobrona, LPR, kt籀rzy postanowili zmieni obowizujc ordynacj wyborcz i dostosowa j do wasnych potrzeb. Dziaania koalicji rzdzcej okazay si wyjtkowo szkodliwe, bo poza wszystkim innym stay si one sygnaem dla lokalnych wadz samorzdowych do przeprowadzania podobnych zmian na szczeblach ni髒szych. Niestety w rzdzc koalicj pan籀w Kaczyskiego, Giertycha i Leppera zapatrzyo si r籀wnie髒 rzdzce w Powiecie Bieszczadzkim i gminie Ustrzyki Dolne Bieszczadzkie Stowarzyszenie Samorzdowe. Z trudnych do zrozumienia powod籀w Rada Powiatu Bieszczadzkiego inspirowana przez wspomniane BSS dokonaa zmian w podziale powiatu na okrgi wyborcze w wyniku kt籀rego miasto Ustrzyki Dolne stracio jeden mandat radnego na rzecz teren籀w wiejskich ustrzyckiej gminy. W poprzednich wyborach mieszkacy miasta wybierali siedmiu radnych a mieszkacy wsi nale髒cych do gminy Ustrzyki Dolne piciu. W tegorocznych wyborach w obu okrgach bdzie wybieranych po szeciu radnych. Oznacza to, 髒e w ostatnich trzech latach liczba mieszkac籀w miasta musiaa zmniejszy si o kilkanacie procent w stosunku liczby mieszkac籀w wsi. Nie wiem czy miaa miejsce a髒 tak wielka migracja, ale jedno jest pewne, kto po przeanalizowaniu wynik籀w ostatnich wybor籀w samorzdowych postanowi z sobie tylko znanych powod籀w dokona odpowiednich zmian. Jak wspomniaem wczeniej przykad idzie z g籀ry i oto gmina Ustrzyki Dolne te髒 postanowia dokona zmian w podziale obszaru gminy na okrgi wyborcze. Dotychczas mieszkacy okrgu wyborczego nr 2 obejmujcego Ropienk, Zawadk, Stakow, Brelik籀w, Leszczowate i Serednic, wybierali dw籀ch radnych. Wol rzdzcego Bieszczadzkiego Stowarzyszenia Samorzdowego jest, aby w nadchodzcych wyborach mieszkacy Ropienki, Zawadki i Stakowej wybierali jednego radnego, za wyborcy z pozostaych wsi dawnego okrgu numer 2 wybierali swojego przedstawiciela wsp籀lnie z odyn i D驕winiaczem. Zyskali na tym wyborcy z Krocienka, Liskowatego i Brzeg籀w Dolnych, kt籀rzy swojego przedstawiciela w radzie miejskiej wybior ju髒 bez udziau ssiad籀w z odyny i D驕winiacza. Trudno nie zapyta, dlaczego dokonuje si w ostatniej chwili takich wanie zmian. Czy spowodowane to zostao fiaskiem stara BSS o utworzenie gminy w Ropience? Czy wpyw na to miay wyniki spoecznych konsultacji na temat utworzenia ropieskiej gminy? Czy te髒 kto przypomnia sobie, 髒e cztery lata temu przedstawiciel BSS w radzie miejskiej pochodzcy z Krocienka pokona swojego rywala z Brzeg籀w Dolnych ledwie trzema gosami i doszed do wniosku, 髒e wyczenie z okrgu odyny i D驕winiacza uatwi mu zwycistwo i uzyskanie mandatu radnego w nadchodzcych wyborach. Jakie s prawdziwe powody takiej zmiany nie wiem, ale musz by one wielkiej wagi, skoro dla ich dokonania zwoano na dzie 26 lipca bie髒cego specjalne posiedzenie Rady Miejskiej. W programie zwoanej na ten dzie sesji znajduje si tylko ten jeden punkt. Nie wiem, jak decyzj podejmie ostatecznie ustrzycka Rada Miejska, ale znajc jej skad, wola BSS zostanie zaakceptowana jednogonie lub prawie jednogonie. Nic nie mam przeciwko Bieszczadzkiemu Stowarzyszeniu Samorzdowemu od kilkunastu lat rzdzcemu w Ustrzykach Dolnych, ale tego typu dziaania s moralnie co najmniej podejrzane i nieodparcie kojarz si z powiedzeniem o ryju i korycie. Mam nadziej, 髒e przedstawiciele BSS opamitaj si i bd pielgnowa w sobie zasady samorzdnoci a nie siebie w samorzdzie, czego im serdecznie 髒ycz.

Pozostaj z szacunkiem
Ambro髒y Optymista

Pisaem w Ustrzykach Dolnych dnia 25 lipca 2006 roku.


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=102