:: [10/103] Rajd Szwejka – udane przedsiwzicie Bieszczadzkiego Towarzystwa Cyklist籀w
Artyku dodany przez: Redakcja (2010-07-16 17:53:37)

Kolejny Rajd Rowerowy „ladami przyg籀d dobrego wojaka Szwejka” odby si w dniach 23 – 30 maja bie髒cego roku. Bya to ju髒 pita, jubileuszowa edycja tej interesujcej imprezy. Tym razem organizatorzy rajdu zaoferowali uczestnikom dwie trasy: wersja pierwsza rozpoczynaa si we Lwowie na Ukrainie, druga za w Ustrzykach Dolnych. Obie grupy spotkay si w ukraiskim Chyrowie skd wsp籀lnie uczestnicy udali si do Felsztyna (obecnie Skeliwka), miejscowoci poo髒onej na trasie wojennych podr籀髒y stworzonego przez Jarosawa Haszka patrona rajdu.


Poprzez wiszc przepraw nad Strwi髒em, mionicy Szwejka i turystyki rowerowej, odwiedzili r籀wnie髒 Laszki Murowane – siedzib znamienitego rodu Mniszch籀w. Szczeg籀lnie uroczyst opraw miao spotkanie w Felsztynie, gdzie pod pomnikiem J籀zefa Szwejka uczestnik籀w rajdu przywitali przedstawiciele lokalnych wadz, na czele z Woodymyrem Horbowym przewodniczcym Starosamborskiej Rady Rejonowej. W kolejnym dniu zaplanowane zostao spotkanie w gospodarstwie agroturystycznym „U Flika” w podustrzyckim D驕winiaczu, gdzie gospodarz Roman Glapiak podejmowa uczestnik籀w rajdu wspaniaym wiejskim chlebem z domowym smalcem i kiszonymi og籀rkami. Kolejne etapy rajdu prowadziy przez Sanok, sowackie Humenne oraz wgierskie Satoraljaujhely i Sarospatak. W tej ostatniej miejscowoci w ciepych wodach termalnych basen籀w, wr籀d wspaniaej woni i jeszcze lepszego smaku lokalnego produktu spo髒ywczego o nazwie Tokaj, nastpio zakoczenie rajdu. W sumie na poszczeg籀lnych etapach rajdu uczestniczyo okoo 100 os籀b. Poza przedstawicielami r籀髒nych region籀w naszego kraju uczestnikami byli r籀wnie髒 gocie z Ukrainy i Sowacji. Grupie ukraiskiej z dalekiego Krzywego Rogu, szefowa pan Jakiv Vokov czowiek bardzo zasu髒ony dla turystyki rowerowej, kt籀ry na dw籀ch k籀kach pokona midzy innymi tras pomidzy Morzem Czarnym a poo髒onym na dalekiej europejskiej p籀nocy Morzem Biaym. Towarzyszyli mu ludzie r籀髒nych profesji, midzy innymi muzyk, kierowca oraz zajmujca si medycyn niekonwencjonaln pani Lidia Kaspruk z m髒em, kt籀ra po raz pierwszy uczestniczya w tego rodzaju przedsiwziciu a udzia w rajdzie dedykowaa swoim wnukom. Grup sowack tradycyjnie organizowa pan Jozef Talarowicz z dziecicej organizacji „Fenix” ze Sniny. Uczestnikami tej grupy byy sieroty spoeczne pochodzenia romskiego, bdce pod opiek „Fenixa”. Rajd charakteryzuje si wspania, niepowtarzaln atmosfer, o czym mogem si przekona towarzyszc przez dwa dni uczestnikom tej interesujcej rowerowej wyprawy. Podczas po髒egnania uczestnik籀w najwa髒niejsze sowa brzmiay: do zobaczenia za rok na kolejnym Rajdzie Rowerowym „ladami przyg籀d dobrego wojaka Szwejka”. Termin przyszorocznego rajdu jest ju髒 wstpnie ustalony na dni 23 – 26 czerwca. Osobicie zamierzam uczestniczy w tym rajdzie, do czego gorco zachcam wszystkich mionik籀w Szwejka i turystyki rowerowej.

Marek Prorok


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=1014