:: [nr 9/102] Sygnalizacja wietlna - przeczytano, poprawiono
Artyku dodany przez: Redakcja (2010-06-24 17:55:45)

Najwiksz satysfakcj dla dziennikarza, gazety jest to gdy krytyka zostaje wysuchana, a wytknite bdy, zar籀wno te mae jak i te du髒e naprawione. Tak satysfakcj mog mie "Pooniny" po artykule dotyczcym sygnalizacji wietlnej na skrzy髒owaniu ulic 1-go Maja, Sikorskiego i Kolejowej obok domu handlowego Halicz. Brakowao tam poprawnej synchronizacji wiate. Uprzywilejowane byy pojazdy na g籀wnej drodze, pokrzywdzone te na bocznych ulicach, a piesi praktycznie olani. Olani, bo by pokona pi metr籀w przejcia na ulicy Sikorskiego na zielonym wietle trzeba byo prawie biec. Zreszt mao kto przestrzega przepis籀w bo byby naiwnym stojc i czekajc minutami na sekundowy bysk zielonego wiata.


No i jak za pomc magicznej paeczki synchronizacj zmieniono. Idc ulic 1-go Maja z dala widz zielone wiato na przejciu przez ulic Sikorskiego, nie musz biec bo wiem, 髒e zd髒 przej, a nawet gdybym nie zd髒y to nie bd sta minutami a jedynie przez kr籀tk chwil. Jak wida mo髒na bez obra髒ania si na krytyk zaatwi spraw tak jak trzeba. Lepsze bowiem wysuchanie uwag o bdach i ich naprawienie ni髒 nie dobiegajce wprawdzie do Krajowej Dyrekcji Dr籀g Publicznych narzekanie setek ludzi na wadliw sygnalizacj.


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=1004