Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 8/101] O Janickim w Lutowiskach
Jerzy Janicki, to posta znana ka髒demu, kto cho odrobin interesuje si polskim filmem. To na podstawie Jego scenariuszy powstay bardzo znane seriale telewizyjne: „Polskie Drogi”, „ Dom”, „Przygody psa Cywila” czy ” Ballada o Januszku”, „ Przerwany Lot”, „Czowiek z M-3”, ” Wolna Sobota”, ” Wesoych wit” to tylko kilka z wielu film籀w, kt籀re powstay z Jego istotnym udziaem. Ogromny jest wkad Jerzego Janickiego w zachowanie w pamici wsp籀czesnych Polak籀w wspomnie o Jego rodzinnych stronach, Lwowie i Kresach Wschodnich. To midzy innymi dziki Jerzemu Janickiemu pami o Marianie Hemarze, Wadzie Majewskiej oraz Henryku Vogelf瓣ngerze, czyli Toku, nigdy nie zaginie. Przyczyni si do powstania caej gamy film籀w o Lwowie, Kresach i wszystkim, co jest zwizane z polsk kultur na tych ziemiach. Jeden z ostatnich jego film籀w powicony by legendarnemu matematykowi lwowskiemu Stefanowi Banachowi. Dla starszych pokole Polak籀w pozostanie na zawsze tw籀rc radiowej audycji „Matysiakowie”. Jerzy Janicki przez wiele lat pomieszkiwa w Chmielu i by honorowym obywatelem Lutowisk. Z tych to powod籀w w trzeci rocznic mierci niezapomnianego tw籀rcy, spoeczestwo Gminy Lutowiska postanowio uczci pami Jerzego Janickiego poprzez odsonicie pomnika Jego pamici. Pomnik usytuowano w bardzo atrakcyjnym miejscu, poni髒ej szkoy w Lutowiskach w bezporednim ssiedztwie „Bieszczadzkiej obwodnicy”. Uroczysto zgromadzia licznych goci w osobach miejscowych samorzdowc籀w, kilku parlamentarzyst籀w oraz najbli髒szej rodziny pana Jerzego Janickiego. Po Mszy witej, odprawionej w miejscowych kociele, uczestnicy uroczystoci przeszli pod pomnik, gdzie nastpio uroczyste odsonicie obelisku. Z bardzo wielu , bardzo dugich przem籀wie, utkwiy mi w pamici sowa znanej okulistki, specjalizujcej si w leczeniu jaskry, pani profesor Krystyny Czechowicz-Janickiej, 髒ony Jerzego Janickiego. Wspomniaa o tym, jak przed czterdziestu laty znalaza si wraz z m髒em w Bieszczadach i jakie ogromne wra髒enie uczyni na nich widok ze wzniesienia nad Lutowiskami. Z jednej strony zobaczyli wyjtkowy, jak na t okolic, koci籀 z drugiej za fortalicje stanicy Chrepti籀w, wybudowane tutaj dla potrzeb filmu „Pan Woodyjowski” w re髒yserii Jerzego Hoffmana. Ten czarujcy widok zdecydowa, 髒e postanowili powraca w Bieszczady we wszystkich wolnych chwilach.


Aktu odsonicia pomnika dokonaa pani Krystyna Czechowicz-Janicka w towarzystwie wnuka pisarza Filipa Twardowskiego oraz parlamentarzyst籀w i samorzdowc籀w. W tym samym dniu, 2 maja bie髒cego roku, w kinie „Otryt” w Lutowiskach prezentowane byy trzy filmy zwizane z Bieszczadami a nakrcone na podstawie scenariuszy Jerzego Janickiego: „Wolna sobota”, „Wesoych wit” oraz „Haso”. Wspomniana prezentacja, zwizana bya z pr籀b reaktywacji Bieszczadzkiej Biesiady Filmowej, wymylonej przed laty przez genialnego scenarzyst. Ide Biesiady jest prezentowanie film籀w fabularnych, dokumentalnych, wystaw fotograficznych, plastycznych i innych dokona artystycznych, kt籀rych obiektem, bd驕 natchnieniem artystycznym byy Bieszczady. Uroczystociom w Lutowiskach towarzyszyy liczne atrakcje, z kt籀rych warto wymieni pokazy jazdy konnej w stylu western, wycigi psich zaprzg籀w, parad motocyklow oraz koncerty Kapeli Folkloru Miejskiego „Fidelis” z Przemyla z repertuarem piosenek lwowskich i zespou „Lonstar Band” - legendy polskiego country. Organizatorami tej udanej imprezy byli W籀jt Gminy Lutowiska, Fundacja imienia Jerzego Janickiego oraz „Papagayo Events” Grupa Komunikacji Marketingowej, kierowana przez c籀rk pisarza pani Agnieszk Janick- Twardowsk.

Marek Prorok

[Nr 8/101] O Janickim w LutowiskachImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio