Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 1/77] Problemy ustrzyckiego harcerstwa
Nie jest dobrze, kiedy swoje wewntrzne problemy wywleka si na wiato dzienne poprzez pras. Jednak, gdy tak si ju髒 dzieje, to mamy wtedy do czynienia z cakowit bezradnoci takiego rodowiska. Sprawa Hufca ZHP w Ustrzykach Dolnych przedstawiona na amach „Poonin” z 10 grudnia jest wanie oznak tego stanu. Pan Andrzej Kotowicz w swoim artykule skupi si jednak za bardzo na osobach dw籀ch „pa” penicych obowizki Komendanta Hufca, upatrujc w nich przyczyn katastrofalnej sytuacji naszego ustrzyckiego Hufca. Moim zdaniem wtek „pana” Konrada Biaowsa powinien by bardziej rozwinity, poniewa髒 ta osoba zrujnowaa ten hufiec materialnie oraz osobowo. Spadek po Biaowsie przer籀s jego nastpc籀w w poczeniu z niedostatecznym talentem organizatorskim.
Dlatego wanie namawiabym Pana Andrzeja Kotowicza do tego aby dokadnie przyjrza si dziaalnoci „pana” Biaowsa – z pewnoci znajdzie przy okazji materia na niejeden artyku tym razem niezwizany z harcerstwem. Kto mo髒e zarzuci mi brak odpowiednich argument籀w, dlatego wic opierajmy si na faktach:
Przed objciem funkcji Komendanta hufca przez „pana” Biaowsa, hm. Jan Supek pozostawi Hufiec pod wzgldem materialnym w bardzo dobrym stanie (na koncie bankowym znajdoway si pienidze na roczn dziaalno Hufca oraz na rozpoczcie Akcji Letniej na Stanicy Stebnik; magazyn by peny sprztu obozowego; w gara髒u Hufca znajdowao si drewno na okres zimowy).
Za panowania „pana” Biaowsa Hufiec dorobi si kilkunastu tysicy dugu wobec sp籀dzielni, TP S.A., etc (potwierdzi to mo髒e Pan Prezes Sp籀dzielni Mieszkaniowej), z magazynu zacz znika sprzt obozowy (stan magazynu m籀wi sam za siebie), drewno na ogrzanie Hufca zostao bardzo szybko zaadowane do samochodu „pana” Biaowsa i wywiezione - skutkiem tego byo to, 髒e Harcerze spotykali si w nie ogrzanym Hufcu, w kt籀rym woda zamarza nawet w WC! (Naoczni wiadkowie!); „Pan” Biaows doprowadzi do tego, 髒e w Ustrzykach Dolnych nie byo ju髒 ani jednej dru髒yny harcerskiej (pozostay tylko jednostki na terenach wiejskich).
Nie nale髒y r籀wnie髒, zapomina, 髒e przeciwko „panu” Biaowsowi toczya si dawniej sprawa sdowa, dotyczca „nieprawidowoci” zwizanej z dziaalnoci w Hufcu ustrzyckim.
Przygldajc si z boku dziaalnoci „pana” Biaowsa mo髒na wywnioskowa, 髒e ten wspaniay „lider zmian” chcia doprowadzi do ruiny Hufca w Ustrzykach Dolnych aby potem przej jego majtek za bezcen. M籀g tego dokona wykorzystujc szereg czynnik籀w, kt籀re temu sprzyjay:
Pozby si wszystkich ludzi z Hufca, kt籀rzy mogli si sprzeciwi z jego „polityk” zastpujc ich swoimi lud驕mi. Doprowadzi do zadu髒enia Hufca, zrujnowa magazyn na, Strwi髒u, uniemo髒liwiajc przez to przeprowadzenie Akcji Letniej, kt籀ra bya jedynym 驕r籀dem utrzymania tego Hufca.
Instruktorzy, kt籀rzy pozostali w Ustrzykach nie wykazali chci powrotu do dziaalnoci w Hufcu. Chorgiew Rzeszowska przez sw籀j brak kompetencji umo髒liwiaa uprawianie samowolki przez „pana” Biaowsa.
Wadze miasta Ustrzyk Dolnych traktujc Hufiec jak niechcianego bkarta przez wiele lat nie interesoway si problemami tego rodowiska do 2004/2005 roku.
Wok籀 Hufca zgromadziy si hieny, kt籀re zagryzy swoj ofiar a potem rozszarpay j na strzpy. Przecie髒 10 hektar籀w ziemi to smakowity ksek, dla kt籀rego mo髒na zniszczy co, co byo budowane przez kilkadziesit lat przez ludzi z pasj!
Uzupeniajc powy髒sze nale髒y oczywicie doda, 髒e to czego nie zd髒y zniszczy „pan” Biaows zostao dokonane przez jego nastpczynie. Smutne jest to, 髒e ludzie kt籀rzy doprowadzili do ruiny tego Hufca nie wzili sobie gboko do serca s籀w tw籀rcy skautingu Roberta Baden-Powella:

„Starajcie si zostawi ten wiat troszk lepszym ni髒 go zastalicie”

Realista

[Nr 1/77] Problemy ustrzyckiego harcerstwaImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio