Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona główna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduły
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa
Baza noclegowa

Artykuy » ~ Archiwum » [Nr 16/76] Zakaz wjazdu na Ukrainę. Skąd się to wzięło?
W ostatnich dniach na polsko-ukraińskim przejściu granicznym Krościenko – Smolnica zanotowano liczne przypadki zawracania obywateli polskich przez ukraińskie służby graniczne. Ku zaskoczeniu wielu „stałych bywalców” tego przejścia, podczas ukraińskiej kontroli paszportowej usłyszeli, że nie mogą wjechać na teren Ukrainy z powodu przekroczenia ilości dozwolonych dni pobytu w tym kraju. Atmosfera wokół tych wydarzeń pełna była nerwowości, podejrzliwości i ciężkich oskarżeń. Postanowiłem sprawdzić „u źródła” jakie są powody takiego a nie innego postępowania ukraińskich służb granicznych. Zapoznanie się z obowiązującymi przepisami oraz rzeczowa informacja jakiej udzielił mi Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Krościenku kapitan Andrzej Siwiec wyjaśniły wszystko. Umowa o zasadach ruchu osobowego pomiędzy Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy została zawarta w Kijowie w dniu 30 lipca 2003 roku. Ratyfikacja Umowy została dokonana w dniu 2 października, a z dniem 9 października tego samego roku, zapisy Umowy weszły w życie. Dociekliwych, odsyłam do pełnego tekstu Umowy, który został opublikowany w Monitorze Polskim nr 56 pozycja 878 z 2003 roku. W interesującej nas sprawie najważniejszy jest artykuł 1 punkt 1 powołanej Umowy międzyrządowej, który mówi: „Obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, bez względu na miejsce stałego zamieszkania i cel podróży, mogą bez wiz, na podstawie dokumentów podróży wymienionych w załączniku do umowy, wjeżdżać, przebywać na terytorium Ukrainy do 90 dni w ciągu 6 miesięcy od dnia przekroczenia granicy, z możliwością pobytu przez okres do 90 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy, wyjeżdżać a także podróżować tranzytem, jeżeli niniejsza umowa nie stanowi inaczej.” Oznacza to, że każdy kto w ciągu roku spędził łącznie na Ukrainie owe 180 dni(liczy się suma wszystkich pobytów) nie może więcej wjechać do tego kraju bez wizy. Myślę, że warto podkreślić, iż nie ma tu znaczenia ilość dokonanych odwiedzin, ale ilość dni pobytu. Przekroczenie granicy ukraińskiej kilkakrotnie w ciągu jednego dnia oznacza tylko jeden dzień pobytu, ale wjazd na Ukrainę tuż przed północą a powrót po północy, czyli w dniu następnym, to już dwa dni pobytu. Umowa obowiązuje od, z górą pięciu lat, ale używany przez służby graniczne Ukrainy system komputerowy nie dawał możliwości kontrolowania czasu pobytu. W związku z wdrożeniem nowego systemu teleinformatycznego umożliwiającego kontrolę czasu przebywania cudzoziemców na terytorium Ukrainy, władze graniczne tego państwa od dnia 16 grudnia 2008 r. odmawiają wjazdu obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wymienione w Umowie okresy pobytu już wykorzystali. Na marginesie całej sprawy. Trudno jest zgodzić się z pretensjami głoszonymi przez niezadowolonych podróżnych o ograniczaniu wolności. Ruch bezwizowy dotyczy odwiedzin turystycznych i rodzinnych a nie biznesowych i stąd, w powszechnie stosowanych rozwiązaniach, przyjmuje się, że 90 dni pobytu w ciągu 6 miesięcy na takie cela wystarczają. Dłuższe pobyty uważane są za związane z działalnością gospodarczą lub imigrację a do tego konieczne jest posiadanie stosownej wizy. Wszystkich zainteresowanych informuję, ze właściwym do uzyskania wizy dla mieszkańców Województwa Podkarpackiego jest Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie, przyjmujący interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 do14.00.Dane adresowe: 20-417 Lublin ul. Kunickiego 24, tel. 081 5318889, 081 5318800, strona internetowa www.ukr-konsulat.lublin.pl Nieoficjalnie mówi się, ze jeszcze w okresie przedświątecznym strona ukraińska może czasowo zawiesić egzekwowanie zapisów umowy w części dotyczącej czasu pobytu.

Marek Prorok

[Nr 16/76] Zakaz wjazdu na Ukrainę. Skąd się to wzięło?Imi
E-mail
Temat
Tre
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Pooniny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio