Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 12/72] Faszywe produkty dla naiwnych
Do czsto w r籀髒nych miejscach spotykamy si z ofertami tak zwanych „przenonych handlowc籀w”, proponujcych nam zakup markowych towar籀w po bardzo atrakcyjnych cenach. Powinnimy wystrzega si tego jak ognia, bo nie tylko, 髒e zakupimy bezwartociowy towar, to jeszcze narazimy si na odpowiedzialno karn za „paserstwo”, czyli udzielanie pomocy w zbyciu rzeczy uzyskanej przez sprzedawc przy pomocy czynu zabronionego. Nie bdziemy mogli wytumaczy si wasn niewiedz, bowiem niska cena proponowanego produktu bezwtpienia sugeruje nielegalno jego pochodzenia. W przypadku nabycia towaru o wartoci przekraczajcej 250 zotych, czyn taki jest zagro髒ony kar pozbawienia wolnoci od trzech miesicy do piciu lat, co szczeg籀owo precyzuj artykuy 291 i 292 Kodeksu Karnego. Opisane poni髒ej wydarzenie jest przykadem czekajcego nas niebezpieczestwa.

W dniu 7 pa驕dziernika 2008 roku funkcjonariusze Stra髒y Granicznej zatrzymali na „zielonym rynku” w Ustrzykach Dolnych kilku obywateli Rumunii pochodzenia romskiego oferujcych przechodniom zakup profesjonalnych wiertarko – motk籀w renomowanej firmy „Hilti” oraz cyfrowych kamer klasy HD wyprodukowanych przez „Sony”. W trakcie pobie髒nej kontroli odnaleziono 14 zestaw籀w wiertarek z kt籀rych tylko dwa posiaday naklejone znaki firmowe „Hilti”, pozostae nosiy naklejki firmy „Straus” a produktami „Hilti” staway si bezporednio przed zaoferowaniem klientowi. Funkcjonariusze zabezpieczyli r籀wnie髒 pewn ilo gotowych naklejek „Hilti”. Tak naprawd, to firma „Hilti” nigdy nie produkowaa takiego modelu wiertarki jaki symbolizowaa naklejka (TE -38) a zatrzymana podr籀bka bya najbardziej zbli髒ona do modelu TE16C. Po dokadnym obejrzeniu wiertarki mo髒na byo bez trudu dostrzec jej kiepsk jako, na przykad koc籀wka do kucia cian gia si ju髒 po najmniejszym zetkniciu z twardym materiaem. Przedstawiciel firmy „Hilti” wyceni poniesione straty na 3191 zotych na jednej sztuce i taka warto znajdzie si wr籀d zarzut籀w postawionych zatrzymanym. Kamera cyfrowa marki „Sony” o symbolu DVX 900(takiego modelu firma „Sony” nigdy nie produkowaa) bya zewntrznie bardzo dobrze podrobiona i sprawiaa wra髒enie profesjonalnego produktu. Kamery „Sony” byy oferowane w cenie 600 zotych za sztuk a kto wyjtkowo oporny na namowy sprzedawcy, m籀g „zbi” cen nawet do 100 zotych. Oryginalna kamera tej klasy to wydatek rzdu 3000 zotych, tak wic „okazyjno” oferty powinna wzbudzi co najmniej powa髒ne obawy kupujcego.

Dochodzenie wykazao, 髒e wszystek sprzt zosta wyprodukowany w Chinach a nastpnie przewieziony na Wgry, gdzie zakupili go mocodawcy zatrzymanych obywateli rumuskich. Wszystkie zabezpieczone produkty to sprzt bardzo niskiej jakoci, mo髒na bez wtpienia nazwa go sprztem jednorazowego u髒ytku. Dokonane przestpstwo polega na u髒yciu zastrze髒onego znaku towarowego i jest szczeg籀owo opisane w ustawie Prawo wasnoci przemysowej z dnia 30 czerwca 2000 roku, kt籀ra w artykule 305 ust 1 m籀wi: „Kto, w celu wprowadzenia do obrotu, oznacza towary podrobionym znakiem towarowym, zarejestrowanym znakiem towarowym, kt籀rego nie ma prawa u髒ywa lub dokonuje obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do lat 2”. Poniewa髒 do zatrzymania rumuskich Rom籀w doszo na terenie miasta, funkcjonariusze Stra髒y Granicznej przekazali dochodzenie ustrzyckiej Policji.


Marek Prorok

[Nr 12/72] Faszywe produkty dla naiwnychImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio