Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 6/66] Gazeta stracia zby
Coraz czciej spotykam si z opiniami, 髒e „Pooniny” zatraciy sw籀j dawny styl i zacicie. Staj si coraz bardziej lukrem, w kt籀rym nurzaj si wadze samorzdowe gminy i powiatu. Ba m籀wi si wrcz o „Pooninach” jako „Gazecie Bieszczadzkiej” bis. Gazecie, kt籀rej zdaniem respondent籀w g籀wnym celem jest gloryfikacja ludzi sprawujcych obecnie wadz. W tym miejscu musz przyzna, 髒e przynajmniej w czci trudno jest si z tymi opiniami nie zgodzi. Sam odnosz wra髒enie, 髒e w jakim tam stopniu zaczlimy si od czytelnika odsuwa, bagatelizowa jego problemy, podejmujc si temat籀w wanie z punktu widzenia tego czytelnika mao istotnych, nie oddajcych rzeczywistoci w jakiej gazeta si porusza. Tak zwana gloryfikacja wadzy zdaniem naszych lokutor籀w ma si wyra髒a nieustannym opisywaniem dokona tej髒e wadzy, jej planami na przyszo et cetera. A nie tego od „Poonin” si oczekuje. Gazeta nie mo髒e by li tylko kronik odbytych wydarze lub tych, kt籀re w przyszoci maj si odby. Staje si przez to mao interesujca i mao strawna. W wikszym ni髒 dotychczas stopniu powinna zajmowa si nawet drobnymi problemami „Kowalskiego”, przez co stanie si dla niego jego gazet, w kt籀rej bd miay odzwierciedlenie i jego problemy.
Wyczucie, takt ale te髒 sarkazm to podstawowe atrybuty, kt籀re powinny by wyznacznikiem dla piszcych w :Pooninach:. Nie gaskanie rzdzcych na ka髒dym kroku a wytykanie im bd籀w przy ka髒dej okazji. Z drugiej strony gazeta nie mo髒e te髒 poddawa si presji czytelnik籀w bo mo髒e popa w skrajno przez co zatraci swoj wiarygodno.
W tej sytuacji pisanie w „Pooninach” jest bardzo trudne. Cay czas trzeba zachowa balans. Robi to jednak tak by nie posdzono nas o siedzenie okrakiem na barykadzie. Zadanie trudne, wymagajce od nas wielkiej starannoci w tym co robimy i zachowania obiektywizmu, Po paru latach przerwy wr籀ciem do pisania w „Pooninach”. Wr籀ciem wiadomie, zdajc sobie jednak spraw z tego, 髒e pisanie w gazecie prywatnej daje du髒o wicej satysfakcji i mo髒liwoci ni髒 w innej ale te髒 nakada na piszcego du髒o wicej obowizk籀w wynikajcych z przygotowania rzetelnego materiau. Materiau, po przeczytaniu kt籀rego nikt nie bdzie m籀g posdzi go o stronniczo.

Andrzej Kotowicz

[Nr 6/66] Gazeta stracia zbyImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio