Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 5/65] Kiedy ssiedzi z Ukrainy ponownie pojawi si w Ustrzykach Dolnych?
Pytanie nadal bez odpowiedzi.

Kiedy ssiedzi z Ukrainy ponownie pojawi si w Ustrzykach Dolnych?

W marcu bie髒cego roku zadaem tytuowe pytanie, opisujc przebieg negocjacji midzy rzdem Rzeczpospolitej Polskiej a Gabinetem Ministr籀w Ukrainy w sprawie zawarcia dwustronnej umowy o maym ruchu przygranicznym. W kocowej konkluzji zawarem optymistyczne stwierdzenie, 髒e nasi ssiedzi mog ponownie pojawi si u nas pocztkiem tegorocznego lata.
驍ycie zweryfikowao m籀j optymizm i dzisiaj mo髒na powiedzie, z du髒 doz prawdopodobiestwa, 髒e nastpi to najwczeniej za kilka miesicy. Owe nieprecyzyjne, cho nadal optymistyczne, kilka miesicy zaczerpnem z informacji przekazanej dziennikarzom krajowym przez rzecznika prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Piotra Paszkowskiego. Powodem przekazania informacji byy zastrze髒enia, jakie w pierwszej dekadzie maja, zgosia do polsko – ukraiskiej umowy o maym ruchu przygranicznym, Komisja Europejska. Zastrze髒enie pierwsze dotyczy szerokoci pasa po obu stronach granicy, na kt籀rym obowizuj zasady maego ruchu . przygranicznego W myl prawa unijnego mo髒e on wynosi maksymalnie 30 kilometr籀w a wyjtkowych sytuacjach, je髒eli jednostka podziau administracyjnego swoim obszarem wychodzi poza podstawowy obszar, dopuszczalne jest roszenie pasa do 50 kilometr籀w.
W umowie polsko – ukraiskiej za jednostk podziau administracyjnego przyjto wojew籀dztwo i w zwizku z tym kilkakrotnie nastpio przekroczenie dopuszczalnej szerokoci. Prawdopodobnie konieczna bdzie zamiana wojew籀dztwa na powiat i dotrzymanie przepisowych pidziesiciu kilometr籀w. Zastrze髒enie drugie ma o wiele wikszy ci髒ar gatunkowy, bo dotyczy przewidzianego umow obowizku posiadania, przez odwiedzajcych Polsk obywateli Ukrainy, medycznej polisy ubezpieczeniowej pokrywajcej koszty ich ewentualnego leczenia w naszym kraju. Prawd m籀wic wyskoczylimy tu troch przed orkiestr, bo prawo unijne nie przewiduje takiego obowizku i zdaniem Komisji Europejskiej wprowadzenie takiego zapisu do polsko – ukraiskiej umowy jest sprzeczne z prawem. Eksperci Ministerstwa Spraw Zagranicznych wsp籀lnie z kolegami z Ministerstwa Zdrowia maj dokona wylicze jakie konsekwencje finansowe dla polskich plac籀wek medycznych przyniesie brak stosownego systemu ubezpiecze. Prawdopodobnie dojdzie do spotkania minister zdrowia Ewy Kopacz z ministrem zdrowia Ukrainy. Zastrze髒enie trzecie ma charakter czysto techniczny. W omawianej umowie u髒yto okrelenia „obywatele kraj籀w strefy Schengen” a zdaniem Komisji Europejskiej nale髒ao u髒y „obywatele kraj籀w Unii Europejskiej”. Zastrze髒enia Komisji Europejskiej zostay bezzwocznie przekazane stronie ukraiskiej, ale na dzie dzisiejszy nikt nie jest w stanie, nawet w przybli髒eniu, okreli terminu wejcia w 髒ycie polsko – ukraiskiej umowy o maym ruchu przygranicznym. Rzecznik MSZ okreli to kr籀tkim „trudno powiedzie”. Tak wic pozostaje nam tylko cierpliwie czeka i mie nadziej, 髒e owe kilka miesicy nie przedu髒y si o kolejne kilka miesicy.

Marek Prorok

[Nr 5/65] Kiedy ssiedzi z Ukrainy ponownie pojawi si w Ustrzykach Dolnych?Imi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio