Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 4/64] Kolejna inicjatywa
Rzadko kiedy my dziennikarze mamy okazj pisa o rzeczach wa髒nych i istotnych dotyczcych tak delikatnej materii jak niepenosprawno.
Dlatego te髒 szacunek budzi kolejna ju髒 inicjatywa rodowiskowego Domu Samopomocy w Ustrzykach Dolnych promujca otwarcie w tym domu biblioteki i czytelni dla os籀b niepenosprawnych i ich rodzin. Korzysta z niej bd r籀wnie髒 mogli pracownicy instytucji i organizacji zajmujcych si opiek spoeczn na terenie powiatu bieszczadzkiego oraz osoby prywatne. Biblioteka powstaa w wyniku projektu zo髒onego w ubiegym roku przez DS do Ministerstwa Pracy i Polityki Spoecznej. Projekt zyska uznanie ministerstwa, czego nastpstwem byo przyznanie rodk籀w finansowych.


Jak podkreli Ryszard Urban – kierownik rodowiskowego Domu Samopomocy przyznane pienidze to tylko jeden z element籀w, kt籀re pozwoliy bibliotek uruchomi. Drugim wa髒nym czynnikiem by tzw. czynnik ludzki. W pierwszym rzdzie sowa uznania nale髒 si tutaj psycholog Agnieszce Wdowiak, kt籀ra zaja si wyborem i dobrem ksi髒ek co spowodowao, 髒e ka髒dy bdzie m籀g znale驕 w tym ksigozbiorze co dla siebie. Nieocenion i fachow pomoc w organizacji biblioteki byli r籀wnie髒 Ewa i J籀zef Tomczakowie prowadzcy bibliotek w Zespole Szk籀 Publicznych Nr 1 w Ustrzykach Dolnych. Pomagaa im w tym Marzena Ku. Dziki ich pracy biblioteka ta nie bdzie odbiega profesjonalizmem od innych bibliotek. Na dzie dzisiejszy ksigozbi籀r liczy 170 wolumin籀w. Jest szansa, 髒e bdzie si systematycznie powiksza o kolejne pozycje . Ju髒 pisany jest nastpny projekt na kolejne osiem tysicy zotych dotacji, z kt籀rej zostan zakupione ksi髒ki. W dniu spotkania bibliotece przybya kolejna pozycja. Dyrektor biblioteki publicznej w Ustrzykach Dolnych Anna Metyk podarowaa piknie wydan pozycj „Malujemy ikony”, stwierdzajc przy tym, 髒e jest to pocztek dobrze zapowiadajcej si wsp籀pracy midzy obu bibliotekami.


Biblioteka nie mogaby funkcjonowa bez os籀b j prowadzcych. Wytypowano ich w sumie pi. Cz z nich odbya kurs w „ANIMATORZE”. I tak szefow biblioteki zostaa Aneta Kuc. Pomaga jej bd Renata Sandecka, Iwona Bodnar, Anna Januszczak oraz Magorzata Nosal. Jak twierdzi Ryszard Urban jest to nowa forma terapii a jednoczenie aktywizacji zawodowej skierowanej do tych os籀b. Dziki prowadzeniu biblioteki naucz si zawodu bibliotekarza. Co prawda bez dyplomu czy te髒 certyfikatu ale posid co bardziej wa髒nego - umiejtnoci poruszania si w wiecie ksi髒ki. Biblioteka i czytelnia nie s jedynymi formami aktywizacji uczestnik籀w DS. W ubiegym roku zosta zo髒ony kolejny wniosek o dofinansowanie projektu „k籀ko fotograficzno – filmowe”.
Jego celem ma by dokumentowanie faktograficzne dziaalnoci orodka. Kilku uczestnik籀w ukoczyo osiemnastomiesiczny kurs w „ANIMATORZE” gdzie posiedli umiejtnoci obr籀bki zdj i film籀w. DS zakupi dobrej klasy komputer wraz z oprogramowaniem oraz aparaty. Teraz przyjdzie nam poczeka na efekty ich pracy.
Zwieczeniem spotkania bya degustacja wypiek籀w wykonanych przez uczestnik籀w DS. Cao dopeniaa piknie przygotowana wystawa rkodzielnictwa.
Udzia medi籀w w tym spotkaniu okaza si by nie przypadkowy. Organizatorzy biblioteki i czytelni maj problemy z dotarciem do jak najwikszej rzeszy beneficjent籀w projektu, kr籀tko m籀wic czytelnik籀w. Chodzi o osoby niepenosprawne, ich rodziny z terenu caego powiatu bieszczadzkiego. Jak twierdzi Ryszard Urban, nie ma problemu z dotarciem z informacj o istnieniu biblioteki do instytucji. To jednak za mao. Rozpropagowanie tego przez media daje nadziej i szans, 髒e informacja ta dotrze do jak najwikszej grupy zainteresowanych z korzystania z jej ksigozbioru.
W spotkaniu udzia wzili: Jacek Przybya – v-ce burmistrz Ustrzyki Dolnych, Danuta Sabik – dyr. MOPS w Lesku, Magorzata Prokopiak – kier. GOPS w Lutowiskach, Renata Stoch – kier. GOPS w Czarnej, Bogusawa Wasylewicz – Kier DS. w Lesku, Jowita Lach – kier. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych, Gra髒yna Lechowicz – dyr. MOPS w Ustrzykach Dolnych , Anna Metyk – dyr. Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Ustrzykach Dolnych, Aleksandra Maek – reprezentujca Caritas oraz klub „Dobrej Ksi髒ki” , El髒bieta Granatowska – prezes Stowarzyszenia „Promyk Nadziei”, Anna Sydoryk – kier. Oddziau PCK w Ustrzykach Dolnych oraz Jan Fedczak – dyr. Orodka Szkolno-Wychowawczego w Ustrzykach Dolnych.


Andrzej Kotowicz

[Nr 4/64] Kolejna inicjatywaImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio