Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [1/128] 10 najwa髒niejszych wydarze minionego roku w powiecie bieszczadzkim
1 - Oddanie do u髒ytku hali sportowej prze Zespole Szk籀 Podstawowych Nr 1.


Wprawdzie malkontenci twierdz, 髒e po co miastu taki kolos, 髒e Ustrzyk nie sta na utrzymanie takiego obiektu. Ale sam do tej szkoy chodziem i ju髒 wtedy najmilsze z lekcji czyli lekcje wychowania fizycznego byy niezbyt lubiane bo odbyway si w ciasnych pomieszczeniach na ostatnim pitrze budynku. Tak byo do ubiegego roku. Teraz warunki s komfortowe, na dodatek sala su髒y caemu miastu. Stanowi te髒- poza wycigami narciarskimi, stadionem zespoem basen籀w -doskonae uzupenienie bazy sportowej Ustrzyk. Dziki hali mo髒na bowiem cign do miasta sportowc籀w na obozy kondycyjne, zgrupowania, turnieje. Hala to te髒 mo髒liwo przeniesienia w razie zych warunk籀w atmosferycznych imprez plenerowych pod dach.

2 - Dom G籀rnika sprzedany. Nie ma chyba osoby w miecie, kt籀ra nie kojarzyaby co to za budynek. W latach szedziesitych peni rol r籀wn miejskiemu domowi kultury. To tutaj odbyway si koncerty, wystpy teatr籀w, lokalne imprezy i uroczystoci.


W trakcie remontu kina filmy wywietlano w Domu G籀rnika. P籀驕niej po likwidacji oddziau Kopalnictwa Nafty i Gazu, budynek zacz popada w ruin tak naprawd sta si ruin gdy jego wacicielem zostao Przedsibiorstwo Budownictwa Komunalnego. Wtedy w nieogrzewanych, zrujnowanych pomieszczeniach swoje pr籀by i pierwsze wystpy miaa grupa KSU. P籀驕niej dzikie i swobodne dyskoteki i nieustajce balangi. W kocu budynek odremontowano i sta si Ustrzyckim Domem Kultury. W midzyczasie epizod z treningami zapanik籀w. Na koniec sprzeda髒 budynku Beacie Kr籀likowskiej i po remoncie ponownie dyskoteki jednak ju髒 bez tej niepodrabialnej otoczki i legendy.

3 - Zmiana struktury organizacyjnej szk籀 podstawowych w odynie i Hoszowie. Sprawa ta bya chyba najgoniejsz w miecie na pocztku ubiegego roku. Liczba dzieci kurczowo maleje, a koszty utrzymania szk籀 gwatownie rosn. Std prosta decyzja wadz miasta, trzeba zmieni stopie organizacyjny szk籀 z szecioklasowych na trzyklasowe.


Na razie w odynie i Hoszowie. W kolejce czekaj R籀wnia, Krocienko i nastpne pewnie te髒. Pastwo wprawdzie dopaca do szk籀, ale dysproporcja pomidzy tym co daje pastwo, a musz dopaci samorzdy cigle ronie na niekorzy samorzd籀w. Byo sporo krzyku, a dzi ju髒 mao kto o tym pamita.

4 - Zmiana na stanowisku dyrektora SP ZOZ Ustrzyki. Marcelego Kuc zastpi Mariusz Zenowicz. Powodem zwolnienia dyrektora Kucy byo- jak informowao starostwo- zaniedbanie przy kontaktowaniu usug w NFZ. Szpital straci na tym okoo 100 tysicy z. Spory z byym dyrektorem trwaj do dzi.


Jego nastpca Mariusz Zenowicz tu髒 po objciu stanowiska powiedzia Pooninom- jestem ju髒 miesica miejscu i w dalszym cigu pogbiam swoja wiedz na temat szpitala. Mam ju髒 pewne przemylenia i zapewne niebawem zaczn wprowadza je w 髒ycie. Nie bdzie jednak w plac籀wce 髒adnej rewolucji.
Rewolucji faktycznie nie byo, szpital ma przyzwoite wyniki, a kontrakt na 2012 rok jest wy髒szy.

5 - Konkurs na nowego dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego.


Do konkursu stana pitka kandydat籀w. Tomasz Winnicki, Ryszard Prdki, Stanisaw Kucharzyk, Leopold Bekier i Antoni Derwich. Pierwsza czw籀rka to tzw. ludzie Winnickiego z nim samym. Przeciw tej czw籀rce Antoni Derwich. Ktokolwiek by nie zosta wybrany z pierwszej czw籀rki krzywdy pozostaym nie zrobi. W drugim podejciu wygra Leopold Bekier. Tomasz Winnicki powr籀ci do muzeum w Ustrzykach.

6 - Jan Bigaj doktorem habilitowanym nauk humanistycznych w zakresie filozofii. To rzadki, a by mo髒e jedyny przypadek naukowca z tak wysokim tytuem naukowym mieszkajcego na stae w Ustrzykach Dolnych.


Podstaw kolokwium habilitacyjnego stanowiy dwie publikacje ksi髒kowe Jana Bigaja pod tytuem „Zrozumie metafizyk”. 7 - Kolejne aresztowanie miejscowych celnik籀w. 15 wrzenia trzech celnik籀w z przejcia granicznego w Krocienku zostao aresztowanych pod zarzutem przekroczenia uprawnie, przyjmowania korzyci majtkowych, niedopenienia obowizk籀w su髒bowych, ujawnienia tajnych informacji osobom nieuprawnionym. M籀wic za prosto za pomoc w przemycie. Towarzystwa dotrzymuje im jeden cywil. Cieszy jedynie fakt, 髒e wytropiy te nieprawidowoci wewntrzne su髒by celne.

8 - Wybory parlamentarne. W powiecie bieszczadzkim jako jedynym w wojew籀dztwie triumfowaa Platforma Obywatelska.


W powiecie bieszczadzkim najwicej gos籀w dla Platformy zdoby Henryk Suuja- 1964, w leskim Renata Szczepaska w籀jt Cisnej- 874. PiS w powiecie bieszczadzkim reprezentowaa Ewa Sudo zdobywajc tutaj 870 gos籀w. Dla PSL w powiecie bieszczadzkim najwicej gos籀w 257 zdoby Bartosz Romowicz, a w Leskim burmistrz Barbara Jankiewicz 874. SLD w bieszczadzkim reprezentowaa Magorzata Jachym 282 gosy w leskim Zbigniew Janiczek 123 glosy. Dla Ruchu Palikota w powiecie bieszczadzkim najwicej gos籀w zdobya Ewa Konik 454 gosy.

9 - 60 lat Ustrzyckiego liceum. Czas leci niezwykle szybko. W 1951 roku Ustrzyki powr籀ciy w granice Polski. W tym te髒 roku w obecnym budynku LO utworzono szko podstawow i liceum og籀lnoksztacce.


Rok 2011 to szedziesity rok istnienia szkoy. Mo髒na o tym przeczyta w wydanej z tej okazji Ksidze Pamitkowej LO, kolejnej publikacji o LO tym razem obejmujcej lata 2001- 2011.

10 - Zmiana wygldu okolic ustrzyckiego dworca. Znowu przerabialimy pacz po wycitych drzewach, po likwidacji miejsc pracy dla ludzi handlujcych w pobli髒u dworca. Tak byo w trakcie prac modernizacyjnych.


Teraz cisza. Dworzec nabra wygldu, poprawiy si warunki dla pasa髒er籀w, jest wicej miejsc parkingowych, na dodatek prawie wszyscy wyrzuceni handlowcy maj dziki pomocy miasta nowe miejsca dziaalnoci gospodarczej. Byo du髒o haasu o nic. Jest czysto, schludnie, bez dziur w asfalcie, z odnowion po kilkudziesiciu latach kadka nad torami, z nowymi stylowymi latarniami i aweczkami.


» Udostpnij:


[1/128] 10 najwa髒niejszych wydarze minionego roku w powiecie bieszczadzkimImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio