Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa
Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 2/52] Konwencja Powiatowa SLD- koniec pewnej epoki
Sojusz Lewicy Demokratycznej szykuje si w czerwcu do Krajowej Konwencji. Z tych te髒 przyczyn poprzedzaj j Konwencje Powiatowe. W Ustrzykach Dolnych taka Konwencja odbya si w pierwsz niedziel lutego. Konwencja wedug statutu SLD udziela absolutorium dotychczasowemu zarzdowi i radzie powiatowej. Mo髒liwe jest te髒 wybranie nowych ludzi w skad zarzdu i rady, gdy kt籀ry z czonk籀w tych gremi籀w zo髒y rezygnacj. Zanosio si na to, 髒e rezygnacje tak zo髒y przewodniczcy rady Krzysztof Wnuk, kt籀ry poinformowa o tym rad na posiedzeniu poprzedzajcym Konwencj. Jak si okazao przewodniczcy rozmyli si w ostatniej chwili i postanowi pozosta na stanowisku do Zajazdu SLD, czyli do 2008 roku. Drug w hierarchii osob w powiatowej organizacji SLD jest jej sekretarz, by nim do tej pory Aleksander Wo驕niak. To wanie on zo髒y rezygnacj z funkcji motywujc j zym stanem zdrowia. Delegaci udzielili absolutorium dziewiciu czonkom rady powiatowej, kt籀rzy bd w radzie do najbli髒szego zjazdu SLD. Absolutorium otrzymali -wedug iloci otrzymanych gos籀w- Magorzata Jachym, Andrzej Jurek, Stanisaw Szymaczyk, Wiesaw Stebnicki, Stanisaw Stpor, Krzysztof Wnuk, Stanisaw Lach, Zbigniew Kijanka, Henryk Suszek Nie otrzymaa absolutorium Ewelina Siwiec. Najwa髒niejsz spraw tej Konwencji by jednak wyb籀r sekretarza Rady Powiatowej. Ustpujcy sekretarz zaproponowa by zostaa nim Magorzata Jachym, ta zaproponowaa start na t funkcje Wiesawowi Stebickiemu. Stebnicki zrezygnowa z kandydowania proponujc by doszo do radykalnej zmiany i funkcj t powierzono komu modemu, kt籀remu nikt nie zarzuci przynale髒noci do starych ukad籀w. –„Sam nigdy nie nale髒aem do PZPR , ale mam wiadomo, 髒e dla wielu jestem osob z dawnego ukadu, poniewa髒 miaem czelno urodzi si pod koniec lat pidziesitych. Oczywicie to, 髒e sekretarzem SLD zostanie kto mody, u niekt籀rych zalepionych nienawici do lewicy ludzi nie bdzie nic znaczy, cho ci rozsdniejsi zostan przynajmniej pozbawieni utartego argumentu, 髒e 髒y w tamtych latach. Najczciej komuchami nazywaj dzisiejsz lewic ci, co jeszcze nie tak dawno byli jej najawikszymi aktywistami, lub cichymi wsp籀pracownikami. Kto mieszka w Ustrzykach m籀g by wymieni takich antykomunist籀w z imienia i nazwiska, tylko po co to robi”- powiedzia Stebnicki. Zaproponowa te髒 na to stanowisko Wojciecha Kowalskiego, nauczyciela mieszkajcego w Hoszowie, liczcego sobie 26 lat. Jak si okazao bya to dobra kandydatura bowiem Kowalskiego poparli wszyscy delegaci. Dokonano te髒 wybor籀w uzupeniajcych do Rady Powiatu. Delegaci zgosili trzech kandydat籀w Wojciecha Karaska, Marka Bka, Mariana liniaka. Aleksander Wo驕niak zgosi si sam i tylko on nie uzyska akceptacji delegat籀w i nie wszed w skad rady. Tak wic mo髒na powiedzie, 髒e w miejscowym SLD -po wczeniejszym znikniciu posa Witolda Firaka- skoczya si pewna nie najlepsza epoka. Gociem Konwencji by przewodniczcy Rady Wojew籀dzkiej SLD Krzysztof Martens, kt籀ry w swoim wystpieniu apelowa do bieszczadzkich SLD-owc籀w o to by si nie dzielili, by wytrwali do kolejnych wybor籀w parlamentarnych i samorzdowych. Notowania lewicy rosn do szybko. Przypomnie wypada, 髒e przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi firmy badajce opini publiczn takie jak CBOS, czy GFK Polonia daway SLD, co najwy髒ej 4% poparcia. Tymczasem SLD uzyskao ponad 12% gos籀w. W wyborach samorzdowych SLD tutaj w Bieszczadach miao trzeci wynik, jeli chodzi o ilo gos籀w. Gdyby si z kim zblokowao miaoby dwa mandaty wicej w radzie powiatu, o czym konkurenci SLD doskonale wiedz. Warto te髒 poinformowa o tym, i髒 w wyborach uzupeniajcych do Senatu w okrgu elblskim, jakie odbyy si w styczniu wygra kandydat SLD zdobywajc 31,5% gos籀w, wyprzedzajc kandydata PO popieranego tak髒e przez PiS kt籀ry zdoby 27,5% gos籀w. Jak pisaem, w poprzednich wyborach dawano SLD 4% gos籀w , a byo 12% , czyli trzy razy wicej. Teraz instytucje badania opinii publicznej daj lewicy 12% co przemno髒one przez trzy daje ponad 30% , co sprawdzio si w wyborach uzupeniajcych do Senatu. Po co to pisz, ano po to by wreszcie przynale髒no do SLD nie bya czym wstydliwym. Jak powiedzia szef SLD Wojciech Olejniczak – PiS odebra nam ju髒 „Czterech Pancernych”, „Kapitana Klossa”, odbiera pierwszego polskiego kosmonaut, my wytrzymamy wszak do wybor籀w ju髒 zaledwie 2,5 roku i nie takie rzeczy si prze髒yo.

[Nr 2/52] Konwencja Powiatowa SLD- koniec pewnej epokiImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio