Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 2/52] Moim zdaniem
Starosta bieszczadzki Ewa Sudo zo髒ya na ostatniej styczniowej sesji Rady Powiatu rezygnacj z zajmowanej funkcji. Powie kto, 髒e powinienem si z tego cieszy, bo to wanie ona na samym pocztku wydawania Poonin zaskar髒ya mnie do prokuratury, za brak numer籀w ISDN gazecie. Sd umorzy spraw, jednak troch krwi mi to napsuo. Nieco p籀驕niej na amach Nowin-o mierci papie髒a-doszo do naszego symbolicznego pojednania. Na sesjach poprzedniej kadencji, byo r籀髒nie. Jeli byem przekonany pozytywnie, co do przedstawianych projekt籀w uchwa, gosowaem za, jeli uwa髒aem, 髒e s ze, gosowaem przeciw. Powiem tak, byem w opozycji, a rzdzca koalicja traktowaa nas troch jak trdowatych i nie wyjaniaa dokadnie, dlaczego podejmuj tak, a nie inn uchwa. Rzdzcy wiedzieli, 髒e ka髒dy ich projekt przejdzie i tak, wic, po co przekonywa do niego kilkuosobow opozycj. To zaczo si troch zmienia w miar zbli髒ania si do koca kadencji i tym samym star na sesjach byo coraz mniej.
Nie znaczy to jednak, 髒e nie miaem uwag, co do sposobu sprawowania wadzy przez Pani starost. Myl, 髒e nabya nieco zych nawyk籀w w czasie gdy sprawowaa funkcj komisarza tworzcego nowy powiat bieszczadzki, oddzielony od leskiego. Skupiaa wtedy praktycznie rzecz biorc wszystkie funkcje w powiecie, a wic starosty, zarzdu i rady. To komfortowa sytuacja dla ka髒dego rzdzcego. Pociga za wszystkie nitki, rzdzi niepodzielnie. Taka sytuacja z czasem mo髒e zmieni si w samouwielbienie. Pracownicy nie podskocz, bo boj si o prac, a innych organ籀w kontrolnych nie ma. To trwao rok, a髒 do wybor籀w w 2001 roku. Nowa Rada Powiatowa ponownie powierzya funkcj starosty Ewie Sudo. Jej pozycja bya na tyle mocna, 髒e powoany przez rad wice-starosta peni sw funkcje spoecznie. To zn籀w ustawiao starost w dobrej sytuacji. Spoeczny wice-starosta, nie mia czasu, ani mo髒liwoci wgry驕 si w dziaania powiatu. Wszyscy zapewne pamitaj sp籀r z czci rady o ustalenie przez starost diet radnych. Nie chodzio tam o wysoko diety, ale o to czy starosta arbitralnie jeszcze przed wyborami mo髒e j ustali. Sd stwierdzi, 髒e moga to zrobi, cho tak prawd m籀wic 100% pewnoci nigdy nie byo. Pokazao to jednak, 髒e Pani starosta najbardziej lubi liczy na siebie.
W takim rozumowaniu umacniali j te髒 koalicjanci z PiS, kt籀rzy akceptowali taki punkt widzenia starosty. Dopiero pod koniec kadencji doszli oni do wniosku, 髒e jednak nie jest to cakiem zdrowe i optowali za tym by jednak wice-starosta by urzdnikiem etatowym.
Przekonana o susznoci swoich racji Ewa Sudo zgodzia si kandydowa na funkcj starosty tak髒e po tych wyborach. Startowaa jednak z du髒o gorszej pozycji, nie uzyskaa akceptacji wyborc籀w i nie zdobya mandatu radnej. To by bd czysto strategiczny. Gdyby startowaa z okrgu gminy Ustrzyki Dolne, bya by pewn mandatu. Wystarczajc ilo gos籀w zdobya by w Bandrowie , Jaowem, R籀wni gdzie za jej kadencji wyremontowano piknie drogi. Zdecydowaa si na start w Ustrzykach , a tutaj nigdy nie miaa zbyt wielkiego poparcie. Zostaa wic- jak sama m籀wia- starost wynajtym przez Rad. Tu髒 po wyborze dowiedziaa si, 髒e wol rzdzcej koalicji jest to by wice-starosta by urzdnikiem etatowym. To moim zdaniem dobra decyzja. Zreszt SLD ju髒 w poprzedniej kadencji byo za takim rozwizaniem. Etatowy wice-starosta mia pom籀c w ciganiu rodk籀w unijnych, mia sprawi to, 髒e zarzd byby bardziej mobilny, gotowy do licznych wyjazd籀w w poszukiwaniu dodatkowych pienidzy. Ewa Sudo nie chciaa tego zaakceptowa. Twierdzia, 髒e jeli ma za cao odpowiada, to te髒 musi o caoci decydowa. Rada Powiatu zdecydowaa jednak inaczej. Zmienia statut i od tej pory w powiecie Bieszczadzkim wice-starosta bdzie etatowym. Pado na sesji wiele zarzut籀w o to, 髒e w chwili gdy sytuacja finansowa w starostwie jest za powinno si wstrzyma z t decyzja. Z drugiej jednak strony argumentowano, 髒e wanie z takich powod籀w koniecznym jest powoanie mobilnego wice-starosty, kt籀ry tych pienidzy bdzie szuka. W kocu wniosek przegosowano przy sprzeciwie radnych PiS, kt籀rzy – jak stwierdzi przewodniczcy rady- jeszcze nie tak dawno , gdy byli w koalicji optowali za takim rozwizaniem.
Ewa Sudo , bya przeciw , ale swoj rezygnacj pod koniec sesji zaskoczya nawet swoich koleg籀w z BSS. Mimo, 髒e podja tak decyzj liczya jeszcze na to, w ten spos籀b mo髒e co zmieni. Tak si jednak nie stao i dzi wszyscy w miecie zastanawiaj si, kto bdzie jej nastpc.
Osobicie gosowaem za stworzeniem etatu wice-starosty, bo takie rozwizanie uwa髒am za suszne. Natomiast jeli kto na tym stanowisku niezbyt by sobie radzi, zawsze mo髒na dokona zmiany. Zrobiem tak te髒, bo zawsze baem si rzd籀w autorytarnych i to na ka髒dym szczeblu wadzy.

Wiesaw Stebnicki

[Nr 2/52] Moim zdaniemImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio