Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 2/52] Ekomuzeum „Hoe” w D驕winiaczu Dolnym
Ekomuzeum to sie rozproszonych w terenie obiekt籀w, kt籀re tworz "髒yw" kolekcj, obrazujc wartoci przyrodnicze i kulturowe regionu oraz dorobek jego mieszkac籀w. Jego celem jest zachowanie i eksponowanie lokalnych tradycji i form gospodarowania, charakterystycznego rzemiosa czy sposobu 髒ycia poprzez prezentacje, warsztaty, czy pokazy dla turyst籀w, organizowane przez mieszkac籀w regionu. Ekomuzeum to sie obiekt籀w, kt籀re dziki wsp籀lnej promocji, stanowi caociowy produkt turystyczny.
Takie wanie pierwsze na naszym terenie ekomuzeum „Hoe" powstao w D驕winaiczu Dolnym. Pomysodawc i koordynatorem projektu jest pan Roman Glapiak a zosta on sfinansowany ze rodk籀w Programu „Dziaaj Lokalnie V” Polsko-Amerykaskiej Fundacji Wolnoci realizowanego przez Akademi Rozwoju Filantropii w Polsce oraz z Funduszu Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady” przy Fundacji Bieszczadzkiej Partnerstwo dla rodowiska utworzonego ze rodk籀w:
1. Gmin: Baligr籀d, Czarna, Cisna, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Ustrzyki Dolne
2. Funduszu Partnerstwa w ramach programu „Grupy Partnerskie jako mechanizm finansowania inicjatyw obywatelskich na rzecz zr籀wnowa髒onego rozwoju” finansowanego ze rodk籀w Fundacji im. Stefana Batorego i trust for Civil Society In Central and Estern Europe
3. Prywatnych sponsor籀w.

Partnerami projektu ze strony samorzdu lokalnego s ustrzycki Urzd Miejski oraz Bieszczadzkie Centrum Informacji i Promocji w Ustrzykach Dolnych, ze strony przedsibiorstw Nadlenictwo Brzegi Dolne z siedzib w Ustrzykach Dolnych i Przedsibiorstwo G籀rnictwa Nafty i Gazu S.A. Oddzia w Sanoku - Kopalnia odyna oraz:
- Koo Gminne - Galicyjskie Gospodarstwa Gocinne „Bieszczady” z siedzib w Ustrzykach Dolnych
- Koo owieckie „Jarzbek” z Ustrzyk Dolnych
- Rada Soecka wsi D驕winiacz Dolny
- Waciciele gospodarstw agroturystycznych z miejscowoci D驕wianiacz Dolny i odyna

Pierwotnie tw籀rcy programu przyjli robocz nazw „Z okruch籀w tworzymy histori”, nazwa ta okazaa si jednak zbyt duga dla szlaku turystycznego i ostatecznie przyjto nazw „Hoe”. Jest to stara lokalna nazwa miejsca gdzie rozpoczyna si szlak ekomuzeum. Szlak biegnie od Serednicy poprzez Wol Romanow, D驕winiacz Dolny, odyn a髒 do Leszczowatego i obejmuje 12 nastpujcych miejsc:
Rezerwat cis籀w "Cisy w Serednicy” - D驕winiacz Dolny
cie髒ka Edukacyjno przyrodnicza - D驕winiacz Dolny
Pomnik przyrody 200 letnia lipa - D驕winiacz Dolny
Festyn „wito chleba” - D驕winiacz Dolny
Cerkwisko i cmentarz greckokatolicki - D驕winiacz Dolny
Fortyfikacje ziemne z XVII wieku -
D驕winiacz Dolny
Pamitkowe supy graniczne – PRL i ZSRR - D驕winiacz Dolny
Kapliczka przydro髒na z pocztku XX wieku - odyna
Cerkiew obecnie koci籀 rzymsko katolicki z 1862 r. - odyna
Chy髒a bojkowska - odyna
Kopalnia ropy naftowej - odyna
Cerkiew obecnie koci籀 rzymsko katolicki z 1922 r. - Leszczowate

Nawizujc do tradycji, domowego wypieku chleba, gospodarz gospodarstwa agroturystycznego ,,U Flika” organizuje corocznie w miesicu sierpniu, jedyn tak imprez w wojew籀dztwie podkarpackim, gdzie w spos籀b tradycyjny, wedug dawnej receptury, na liciach chrzanu i kapusty, piecze si chleb w specjalnie zbudowanym do tego celu piecu, opalanym drewnem.
Miejsce po nieistniejcej, greckokatolickiej cerkwi filialnej, p.w. w. Paraskewy. W maju 1946 roku po wysiedleniu mieszkac籀w wioski zabytkowa budowla pozostaa opuszczona. Po 1951 roku budowla zostaa rozebrana. W roku 2001 grupa student籀w z Akademii Sztuk Piknych z Krakowa, przebywajca na Plenerze malarskim w D驕wniniaczu, narysowaa szkic cerkwi – odtworzony z pamici byych mieszkac籀w D驕winiacza Dolnego.
Drewniana greckokatolicka cerkiew filialna, p.w. w. Michaa Archanioa zbudowana, w 1862 r. Obok cerkwi stoi murowana dzwonnica parawanowa z reliefem w. Antoniego. Dzwon ufundowano w 1981 roku. Na Konferencji Jataskiej 4 - 11 lutego 1945 roku ustanowiono w tym miejscu granic pomidzy Rzeczpospolit Polsk a Zwizkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. Dnia 12 maja 1946 roku wszystkich mieszkac籀w wsi D驕winiacz Dolny w liczbie okoo 760 os籀b wysiedlono.
Cerkiew greckokatolicka p.w. w. Paraskewy z 1922 r. We wntrzu zachoway si fragmenty ikonostasu z koca XVIII wieku, ikony oraz carskie i diakoskie wrota z I poowy XIX wieku. Wewntrz podziwia mo髒na oryginaln, zachowan w doskonaym stanie polichromi z roku 1937. Obok budowli stoi drewniana szkieletowa dzwonnica z 1717 roku, z kt籀rej pobrzmiewa dzwon z XVI wieku.W pobli髒u zabytku zachowa si gr籀b waciciela wsi z II poowy XIX wieku, Edmunda z Krainki Kraiskiego, literata i weterana powstania listopadowego. Wyjtkowa aktywno wacicieli gospodarstw agroturystycznych z D驕winiacza i odyny a zwaszcza pana Romana Glapiaka, znana jest od dawna. Utworzony szlak turystyczny jest dowodem na to, jak wiele mo髒na zrobi dla uatrakcyjnienia wasnej miejscowoci. Tw籀rcom ekomuzeum serdecznie gratulujemy pomysu i aktywnoci, za wszystkich czytelnik籀w gorco zapraszamy do odwiedzenia szlaku.

Marek Prorok

[Nr 2/52] Ekomuzeum „Hoe” w D驕winiaczu DolnymImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio