Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa
Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 10/50] Burmistrz Leska- zaskoczenie, czy nie?
Przez dwie ostatnie kadencje funkcj burmistrza Leska sprawowa Robert Petka. Szerszej publicznoci da si pozna w czasie walki Leska o utworzenie powiatu. Przyzna trzeba , 髒e walczy o to niezwykle aktywnie, cho do dzi dnia opr籀cz niego ojcem tego powiatu mieni si te髒 Henryk Gocek. Petka by burmistrzem , kt籀ry doskonale radzi sobie z mediami, szybko zdobywajc sobie ich przychylno. Mia te髒 sporo sukces籀w w pracy samorzdowej. Miasto za jego czas籀w zmienio diametralnie sw籀j wygld na du髒o korzystniejszy. Z roku na rok rosy kwoty inwestowanych tutaj pienidzy, co wywindowao Lesko pod wzgldem nakad籀w inwestycyjnych na pite miejsce w kraju. Z drugiej jednak strony- jak twierdz leszczanie –burmistrz zacz nosi gow zbyt wysoko. Anegdota m籀wi , 髒e byy ju髒 burmistrz bogu przyznawa stworzenie wiata, reszta za bya ju髒 jego dzieem. Majc takie sukcesy , Petka by pewien zwycistwa i chyba nawet troch zaniedba swoj kampani. Liczy g籀wnie na gosy mieszkac籀w miasta, bo to ono najwicej zyskao za jego rzd籀w. Jakie髒 byo rozczarowanie gdy okazao si , 髒e to wanie w miecie przegra. Tak wic cakiem niespodziewanie ju髒 w pierwszej turze zwyci髒ya pracujca od lat w magistracie Barbara Jankiewicz. Wbrew pozorom nie bya ona w Lesku osob cakiem anonimow, a jeden z jej przodk籀w by przed laty burmistrzem miasta.
Przeprowadzilimy jako pierwsi wywiad z Pani burmistrz.
NP.- Dlaczego podja Pani decyzj 髒eby zmierzy si z tak sawnym burmistrzem?
B J- Mimo, 髒e bardzo szanuj media nie startowaam po to 髒eby zosta gwiazd. Jestem tutaj g籀wnie dla mieszkac籀w. Nie bd oceniaa Pana burmistrza Petki, bowiem ocenili go mieszkacy. Ja uwa髒am, 髒e o szefie nie m籀wi si 驕le. Wystartowaam dlatego, 髒e jestem mieszkank Leska z dziada pradziada. Uwa髒am, 髒e mam odpowiednie przygotowanie zawodowe, jestem autork wniosk籀w unijnych, a zarazem jestem zdania , 髒e jako gmina uzyskalimy za mao rodk籀w unijnych. S du髒e pienidze do pozyskania w latach 2007- 2013, trzeba to wykorzysta. Biorc to pod uwag trzeba zmieni w zasadniczy spos籀b prac Urzdu i urzdnik籀w, stworzy im warunki godnej pracy, godnych zarobk籀w, ale jednoczenie wymaga od nich szacunku dla petenta.
NP.- Czym bdzie si r籀髒ni Pani urzdowanie od Pani poprzednika? BJ- Przede wszystkim nieograniczonym czasem dla mieszkac籀w. Uwa髒am, 髒e mieszkacy wybierajc sobie burmistrza maj praw dostpu do niego praktycznie zawsze. Mo髒e zabrzmi to nieskromnie, ale uwa髒am , 髒e moje przygotowanie zawodowe i lata pracy w urzdzie pozwol mi atwiej oceni prac urzdnik籀w. W zwizku z tym mo髒e bdzie mi atwiej zorganizowa prac urzdu, co nie oznacza zwolnie. Ludzie musz wiedzie , 髒e bior pobory za co i nie jest ich rol pouczanie petenta, ale su髒enie mu. Rol urzdnika jest pomoc w ka髒dej chwili petentowi, tak by nie odczu dyskomfortu bdc w urzdzie. Do tej pory nie byo z tym najlepiej.
NP.- Czy ma Pani zaplecze w radzie?
BJ- Mam zaplecze , z mojego komitetu przeszo 8 radnych, 2 radnych deklarowao mi wsparcie jeszcze przed wyborami, zdecydowao si te髒 popiera mnie kolejna radna, a w kocu tak髒e czterech radnych z komitetu wspierajcego w wyborach Pana Petk. Uwa髒am , 髒e opozycja w radzie jest potrzebna, ale mam nadziej, 髒e gosowa si bdzie w spos籀b merytoryczny, na zasadzie co dobre dla miasta , jest dobre tak髒e dla radnych. Mam zamiar wr籀ci do ratusza poniewa髒 tam urzdowa m籀j pradziadek, tego oczekuj mieszkacy. Ratusz zosta zbudowany jako siedziba wadz miejskich i tam ta siedziba by powinna. W tej chwili ratusz jest w nienajlepszym stanie i wymaga remontu.
NP.- Czy to prawda , 髒e jest Pani pierwsz kobiet – burmistrzem Leska?
BJ- Tak jestem pierwsz kobiet , burmistrzem Leska , jestem z tego powodu bardzo dumna. Otrzymaam z tego tytuu wiele s籀w wsparcia i to nie tylko od kobiet, ale i od m髒czyzn.
NP.- Do tej pory troch iskrzyo na linii Urzd Miasta, Starostwo. Jak bdzie teraz?
BJ.- Jestem zdania , 髒e zgoda buduje , niezgoda rujnuje. Przez lata iskrzenia wsp籀pracowaam ze Starostwem, nie zamierzam nic zmienia w tej wsp籀pracy. Mam nadziej, 髒e ta wsp籀praca dalej bdzie si dobrze ukada, bo poprzez te tarcia wiele si stracio.
NP.- Dzikujemy za rozmow.

[Nr 10/50] Burmistrz Leska- zaskoczenie, czy nie?Imi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio