Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 10/50] Wybory w Czarnej- Rogacki zdeklasowa rywali
Do fotela w籀jta Czarnej wystartowao trzech kandydat籀w. Urzdujcy w籀jt Marcin Rogacki, Mieczysaw Ka髒mierczyk penicy w ubiegej kadencji funkcj Przewodniczcego Rady Gminy oraz Fryderyk Lis z Ustrzyk Dolnych. Ju髒 w pierwszej turze Marcin Rogacki uzyska 69,98% gos籀w czyli 711, nokautujc swoich rywali. Mieczysaw Ka驕mierczyk otrzyma 252 gosy , a Fryderyk Lis zaledwie 53. Dodatkowym atutem nowo wybranego w籀jta jest fakt, 髒e Komitet Wyborczy Wyborc籀w „Razem”, z kt籀rego ramienia kandydowa na w籀jta, osign wietny wynik w wyborach do Rady Gminy uzyskujc siedem mandat籀w. Radnymi z listy KWW „Razem” zostali: Adam Mehal, Tomasz Biel籀wka, Bogusaw Kochanowicz, Tomasz Kalamat, Zbigniew Sokalski, Maria leziak i Aleksandra Kiryk. KWW Chrzecijasko – Ludowy Blok Wyborczy ma czterech radnych a s to: Mieczysaw Ka驕mierczyk, Andrzej Strzaa, Bogusaw Borzcki, Stanisaw Myliski. Tak sam liczb radnych uzyska KWW ”Wsp籀lna Sprawa” Gminy Czarna a zostali nimi: Zdzisaw Steciuk, Stanisaw Kochanowicz, Jolanta wiszcz, Antoni Wacawik. Niewiele ponad rok temu w przedterminowych wyborach w Czarnej w籀jtem zosta Marcin Rogacki pokonujc w drugiej turze wybor籀w Mieczysawa Ka驕mierczyka. W籀wczas r籀髒nica gos籀w bya minimalna i wyniosa ledwie kilkadziesit gos籀w. Dzisiaj, w szesnacie miesicy p籀驕niej, zwycistwo Rogackiego jest zdecydowane i nale髒y je oceni jednoznacznie, jako ogromny osobisty sukces modego w籀jta. Obejmujc urzd w籀jta mia przed sob kr籀tk kadencj. Czasu byo zdecydowanie za mao, aby pozostawi po sobie trway lad, ale wystarczajco du髒o, aby zrazi do siebie cz, co bardziej niecierpliwych wyborc籀w. Mody w籀jt, przez wielu nazywany „nieopierzonym”, wykorzysta ten czas perfekcyjnie podejmujc przemylane i bardzo rozwa髒ne dziaania. Stara si przede wszystkim i za wszelk cen zaagodzi istniejce spory i doprowadzi do penej integracji gminnej spoecznoci. Trudno jest dzisiaj stwierdzi, 髒e w peni mu si to udao, na to potrzeba znacznie wicej czasu, ale nale髒y oceni absolutnie obiektywnie, 髒e znaczcy krok we waciwym kierunku zosta uczyniony. Przyszo Czarnej to turystyka, a dla dzisiejszego turysty najwa髒niejsza jest porzdna informacja i dobry dojazd, dlatego najwa髒niejszym zadaniem wadz gminy jest jej promocja, dbao o stan dr籀g i rozw籀j infrastruktury turystycznej. Marcin Rogacki w peni rozumie to zadanie i w czasie dotychczasowego w籀jtowania wiele uczyni dla realizacji tych zada, otwierajc midzy innymi biuro informacji turystycznej. Wyborcy zaufali swojemu w籀jtowi jednoznacznie, dajc mu wielk szans na realizacj zaplanowanych zada zwaszcza tych, do kt籀rych potrzebne s pienidze z unijnych program籀w pomocowych, a do tego niezbdny jest du髒szy czas. Biorc pod uwag dotychczasowe dziaania Marcina Rogackiego wierz, 髒e nie zawiedzie on zaufania mieszkac籀w, cho czeka go ci髒ka i odpowiedzialna praca. Ju髒 w dwa dni po wyborach dotar do mnie 髒artobliwy wierszyk komentujcy wynik wybor籀w w Czarnej. Dowcipny mieszkaniec gminy uczyni do w nastpujcy spos籀b:

„Kapusta” znalaz si w bigosie,
Lis uciek do nory,
Rogacki zagra im na nosie
i wygra wybory.

Kilka tygodni temu podczas spotkania w Urzdzie Gminy w Czarnej, zapytaem Marcina Rogackiego o jego marzenia, zar籀wno te dotyczce 髒ycia osobistego, jak i te zwizane z zarzdzan przez niego gmin. A oto co powiedzia mi po kr籀tkim zastanowieniu:
„Jestem kawalerem i od ponad dw籀ch lat tj. od mierci mamy zamieszkuj z ojcem. Mam narzeczon i chciabym si o髒eni i to jest moje najwiksze marzenie w 髒yciu osobistym. Jako mieszkaniec Czarnej marz o zatoczonych ulicach mojej miejscowoci i caej gminy w okresie sezonu turystycznego. Marz mi si zadowolone twarze jej mieszkac籀w, bo szczerze m籀wic najbardziej cieszy mnie szczcie ludzi.”
Szczerze 髒ycz panu w籀jtowi, aby wszystkie te marzenia speniy si w jak najkr籀tszym czasie.

Marek Prorok

[Nr 10/50] Wybory w Czarnej- Rogacki zdeklasowa rywaliImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio