Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [1/113] Aktualnoci leskie
W dniu 30.12.2010r. odbya si sesja rady powiatu.
Przedmiotem obrad bya m.in. dyskusja na temat:
1) bud髒etu powiatu za rok 2010,
2) rozkad godzin pracy aptek og籀lnodostpnych w 2011 r. na terenie powiatu leskiego,
3) zmiany w statucie Samodzielnego Publicznego Zespou Opieki Zdrowotnej,
4) przedu髒enie um籀w na wynajem lokali u髒ytkowych przy ul. Rynek 17 bdcych wasnoci powiatu.

ad. 1
Dochody powiatu za rok 2010 wynosiy ok. 30,9 mln z, a wydatki ok. 31,4 mln z. Pozorny deficyt w wysokoci 465 tys. z. powsta na wskutek zapacenia 1,0 mln z za inwestycje w szkolnictwie. Kwot t powiat otrzyma w br. z zapewnionych rodk籀w unijnych.

ad. 2
W powiecie leskim dziaa: 7 aptek (Lesko – 4, Olszanica – 1 , Solina – 1, Baligr籀d – 1) oraz 1 punkt apteczny, w Cisnej. Rozkad caodobowych dy髒ur籀w aptek w powiecie zabezpiecza potrzeby naszej ludnoci oraz przyjezdnych.

ad. 3
Zatwierdzono zaproponowane przez dyrekcj zmiany w statucie SPZOZ w Lesku polegajce na tym, 髒e:
- na Oddziale Rehabilitacyjnym powstanie Pododdzia Rehabilitacji Neurologicznej,
- przy przychodni Rejonowo – Specjalistycznej powstanie Gabinet Bada Profilaktycznych,
- przy Zakadzie Diagnostyki Laboratoryjnej powstanie Pracownia Tomografii Komputerowej.
Jak z powy髒szego wynika nasza su髒ba zdrowia stale si rozwija.

ad. 4
Powiat wynajmuje swoje lokale u髒ytkowe na zasadzie przetargu, na okres trzech lat. W br. przedu髒ono dwie umowy oraz dokonano przetargu na wynajem dw籀ch kolejnych lokali (w tym samym budynku), kt籀ry wygra znany leski kupiec Mariusz Nowak.
Pan Nowak to solidny kupiec cieszcy si dobr opini.Jego towary s dobrej jakoci, a ich ceny s rozsdne.Jedynym mankamentem jego sklepu jest ciasnota w nim panujca. Uprzejma obsuga stara si wynagrodzi kupujcym ten mankament, kt籀ry w br. chyba zniknie. Dodatkowe dwa pomieszczenia zwiksz mo髒liwo ekspozycyjn towar籀w oraz poruszania si kupujcych. Mamy nadziej, 髒e „leski Wokulski” zadba te髒 o ciekawy wystr籀j swego sklepu.
Wielu leskich kupc籀w nie dba o wystr籀j zewntrzny i wewntrzny swoich sklep籀w na czym cierpi wygld miasta.

Jan Lewicki

[1/113] Aktualnoci leskieImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio