Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [15/108] Szczytem 驍ukowa do Lipia
„驍ukowem do Krainy Lipeckiej”- utworzenie cie髒ki przyrodniczo-historycznej na terenie Gminy Ustrzyki Dolne stanowi integraln cz zaprojektowanej cie髒ki przyrodniczo-historycznej "Kraina Lipecka" na terenie Gminy Czarna. cie髒ka jest oznakowana kolorem zielonym, zaczyna si w Ustianowej G籀rnej i prowadzi drog grzbietow na 驍uk籀w, na szczyt Holicy 761m.n.p.n, a nastpnie prowadzi przez liczne szczyty i polany do miejscowoci 驍obek. Ze 驍obka prowadzi do cie髒ki „Kraina Lipecka”, kt籀ra jest oznakowana kolorem 髒籀tym i przebiega przez miejscowoci Czarna, Lipie Bystre, Michniowiec. Przedsiwzicie pn. "驍ukowem do Krainy Lipeckiej" realizowane jest w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszar籀w Wiejskich. Celem operacji jest udostpnienie piknych teren籀w przyrodniczych, podniesienie atrakcyjnoci turystycznej i inwestycyjnej obszar籀w wiejskich oraz popularyzacja aktywnej turystyki na terenie Gminy Ustrzyki Dolne i Gminy Czarna nie tylko wr籀d turyst籀w czsto odwiedzajcych Bieszczady , ale przede wszystkim wr籀d mieszkac籀w, kt籀rzy rzadko korzystaj z aktywnej formy wypoczynku. Teren Gmin Ustrzyk Dolnych i Czarnej, jak i caych Bieszczad ze swoimi wielkimi przestrzeniami i dziewiczymi terenami stanowi idealne zaplecze dla uprawiania turystyki pieszej. Zaprojektowana cie髒ka przyrodniczo - historyczna przyczyni si do popularyzacji tego typu aktywnej turystyki, zwaszcza, 髒e bdzie uzupenieniem ju髒 istniejcej infrastruktury turystycznej na tym obszarze, tj. szlak籀w turystycznych pieszych, rowerowych i konnych. Projekt wpynie na wzrost atrakcyjnoci turystycznej i inwestycyjnej obszar籀w wiejskich poo髒onych w pobli髒u zaprojektowanej cie髒ki, stworzy nowe mo髒liwoci dla rozwoju agroturystyki, a tym samym przyczyni si do wzrostu dochod籀w lokalnej ludnoci. Przedsiwzicie to wpynie r籀wnie髒 na popraw jakoci 髒ycia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb spoecznych i kulturowych mieszkac籀w wsi, kt籀rzy z uwagi na uatwiony dostp do piknych teren籀w przyrodniczych w ich ssiedztwie chtniej korzysta bd z aktywnej formy wypoczynku na tym terenie. Planowana dugo wytyczonej cie髒ki na terenie Gminy Ustrzyki Dolne wynosi 9 km i stanowi integraln cz zaprojektowanej cie髒ki przyrodniczo-historycznej "Kraina Lipecka" na terenie Gminy Czarna (25,5 km). Przewiduje si, 髒e wymienione cie髒ki bd peniy r籀wnie髒 funkcj dydaktycznego szlaku przyrodniczego i historycznego. W tym celu na placykach wypoczynkowo – widokowych ustawione zostan tablice z informacj o cennych elementach przyrodniczych i historycznych znajdujcych si w ssiedztwie.cie髒ka zostaa uroczycie otwarta 25 wrzenia. Po raz pierwszy sza po niej modzie髒 z gminy Czarna, wielbiciele turystyki pieszej z caego powiatu Bieszczadzkiego, a tak髒e przedstawiciele gmin Czarna i Lutowiska Marcin Rogacki i Jacek Przybya, towarzyszy im starosta Bieszczadzki Krzysztof Gsior.

[15/108] Szczytem 驍ukowa do LipiaImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio