Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [15/108] „Velo Carpathica"- Supermaraton Szosowy
W dniach 17 – 19 wrzenia 2010 roku Bieszczadzkie Towarzystwo Cyklist籀w z Ustrzyk Dolnych wsp籀lnie z Bicyklow Skupin "Kostitras" ze sowackiego Preszowa zorganizowao, w ramach cyklu „Road Maraton”, supermaraton szosowy „Velo Carpathica". Kolarskie maratony szosowe dla amator籀w staj si powoli bieszczadzk codziennoci. W ubiegym roku odby si maraton Green Cyklo Bies 2009 z met w Polaczyku i pozytywne dowiadczenia tej imprezy sprawiy, 髒e organizatorzy postanowili kontynuowa ten wietny pomys maratoskiej pr籀by kolarskiej dla prawdziwych amator籀w bez sportowej licencji. Tym razem bya to pierwsza pr籀ba si polsko - sowackich stowarzysze rowerowych w organizacji midzynarodowego maratonu rowerowego na terenie Midzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie. Zgodnie z regulaminem jedynym warunkiem uczestnictwa w imprezie byo posiadanie tradycyjnego roweru o rednicy k籀 minimum 26". Zawodnicy zaczli zje髒d髒a si do Sanoka, gdzie zaplanowano start i met maratonu, ju髒 w pitek 17 wrzenia a sam maraton odby si w sobot 18 wrzenia.


Dla uczestnik籀w przewidziano dwie trasy, w zale髒noci od wieku i pci. G籀wna trasa maratonu, liczca 176 kilometr籀w, prowadzia z Sanoka przez Zag籀rz i Komacz do polsko-sowackiego przejcia granicznego w Radoszycach, aby nastpnie po przejechaniu sowackiego odcinka prowadzcego przez Medzilaborce, Krasny Br籀d, Makovce i Krajn Polan, powr籀ci na terytorium Rzeczpospolitej poprzez przejcie graniczne w Barwinku. Dalsza trasa maratonu zostaa wyznaczona przez Jaliska, Wisok Wielki i Komacz do mety w Sanoku. Trasa kr籀tsza, o dugoci 76 kilometr籀w, prowadzia czci tego samego szlaku, ze startu w sowackich Medzilaborcach. Start na obu trasach odby si o godzinie 9.00, w Sanoku przed obiektami MOSiR-u przy ulicy Kr籀lowej Bony a w Medzilaborcach przed miejscowym hotelem. Najszybciej ca tras przejecha Damian Demkowicz(kat. A) z Zag籀rza, kt籀ry tras 176 km pokona ze redni prdkoci 32,76 km/h. O wyr籀wnanej rywalizacji wiadczy fakt, 髒e kolejnych czterech zawodnik籀w dzielia od najszybszego mniej ni髒 jedna minuta, a byli to: Janusz Gowacki(Kat. C), Piotr Dbiec(Kat. A), Mirosaw S籀lnica(Kat. B), i Marcin Musiaowski(Kat. B). Kategorie oznaczaj wiek zawodnik籀w: kategoria A do 30 lat, kategoria B od 31 do 40 a kategoria C od 41 do 50 lat. Na uwag zasuguje wic wynik Janusza Gowackiego z Domaradza, kt籀ry do modszego o kilkanacie lat Damiana Demkowicza straci niespena 21 sekund. W czasie, gdy „doroli” amatorzy dzielnie mierzyli si z bieszczadzkimi podjazdami, na terenie sanockiego toru lodowego „Bonie” prezentowali swoje kolarskie umiejtnoci odrobin modsi adepci kolarstwa.


Warunkiem uczestnictwa w imprezie towarzyszcej o wdzicznej nazwie „Mini Velo Carpathica" by wiek do lat dwunastu. cznie w imprezie uczestniczyo okoo 200 os籀b i co szczeg籀lnie warte podkrelenia, opinie o organizatorach byy wycznie pozytywne. Jeden z uczestnik籀w, Marek Zdanowicz z Gliwic stwierdzi: „Kolarstwo uprawiam si od 7 lat. Uczestniczyem w ponad stu imprezach kolarskich typu: wycigi, maratony i czas籀wki nie tylko w Polsce, ale tak髒e w Czechach i na Sowacji. Maraton w Sanoku uwa髒am za najlepsz imprez, na jakiej byem. Organizacja, atmosfera, oznakowanie trasy, jako dr籀g (po Polskiej stronie), bufety byy bez zarzut籀w. Zauroczy mnie Sanok pod ka髒dym wzgldem. Gocinno organizator籀w wrcz zdeklasowaa wszystkie imprezy tego typu, w kt籀rych uczestniczyem. Wielkie Dziki”. Bardzo uja mnie szczero wypowiedzi innego uczestnika: „Gratulacje dla organizator籀w za bardzo udan imprez. Trasa wymagajca i dajca w ko, ale po to przyjechalimy, zaplecze socjalno - bytowe rewelacyjne. Miejsce niestety bez zmian - jak byem ostatni przed rokiem tak byem ostatni wczoraj....... i pewnie bd ostatni za rok”. No c籀髒, ca imprez mo髒na kr籀tko posumowa sowami: Kto nie by, niech 髒auje!
Jak podkreli w rozmowie ze mn prezes Bieszczadzkiego Towarzystwa Cyklist籀w Krzysztof Plamowski zorganizowanie imprezy byo mo髒liwe przede wszystkim dziki temu, 髒e projekt „Velo Carpathica", wsp籀lne przedsiwzicie dw籀ch zaprzyja驕nionych organizacji cyklist籀w z Ustrzyk Dolnych i Preszowa, jest wsp籀finansowany by przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz bud髒et pastwa za porednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Wsp籀pracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Sowacka 2007 - 2013”. Gratulujc organizatorom, chciabym co zasugerowa na przyszo. Poniewa髒 Midzynarodowy Rezerwat Biosfery Karpaty Wschodnie, przez kt籀ry prowadzia trasa tegorocznego maratonu, poo髒ony jest na terenie trzech pastw i obejmuje swoim obszarem trzy parki narodowe: „Bieszczadzki Park Narodowy” w Polsce, „Park Narodowy Pooniny” na Sowacji oraz „U髒aski Park Narodowy” na Ukrainie, mo髒e warto zastanowi si na mo髒liwoci rozszerzenia przyszorocznego maratonu o etap po ukraiskich drogach. Zdaj sobie spraw z licznych trudnoci, ale popularyzacja tej formy spdzania wolnego czasu wr籀d Ukraic籀w oraz mo髒liwo pokazania przepiknych ukraiskich Bieszczad籀w a przy okazji zaliczenia podjazdu na Przecz U髒ock, warta jest wysiku.

Marek Prorok

[15/108] „Velo Carpathica"- Supermaraton SzosowyImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio