Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [10/103] Wiadomoci z granicy
Ucieka przed Stra髒 Graniczn

Okoo godziny 3.00 w dniu 4 czerwca 2010 roku w trakcie penienia su髒by, jako posterunek graniczny w Ustjanowej, funkcjonariusze z plac籀wki Stra髒y Granicznej w Krocienku spostrzegli samoch籀d osobowy, kt籀ry na widok oznakowanego pojazdu Stra髒y Granicznej gwatownie skrci w boczn drog. Zachowanie kierowcy wzbudzio podejrzenie i funkcjonariusze niezwocznie udali si w jego kierunku. Pojazd gwatownie zawr籀ci i ze znaczn prdkoci kontynuowa jazd w kierunku Ustrzyk Dolnych. Wkr籀tce samoch籀d zlokalizowana i zatrzymano na jednej z posesji. Kontrola wykazaa, 髒e kierujcy pojazdem dziewitnastoletni Bartomiej J. z Ustrzyk Dolnych znajduje si pod wpywem alkoholu, co potwierdzio badanie alkomatem. Na miejsce wezwano patrol policji, kt籀remu przekazano kierowc wraz z pojazdem.

Du髒e trafienie

W godzinach popoudniowych dnia 7 czerwca 2010 roku na przejciu granicznym w Krocienku do odprawy granicznej na wjazd do Polski zgosi si 41 – letni obywatel Ukrainy z pobliskiego Sambora, podr籀髒ujcy biaym busem Renault Master. Uwag funkcjonariuszy Stra髒y Granicznej zwr籀cio dziwne zachowanie kierowcy, kt籀ry mimo ustawienia si na tak zwanym „zielonym pasie” okazywa du髒e zdenerwowanie a w pewnym momencie chcia nawet zawr籀ci na Ukrain. Dodatkowo w trakcie kontroli uwag funkcjonariusza Stra髒y Granicznej zwr籀ciy wie髒e lady remontu czci baga髒owej pojazdu.


Z tych to powod籀w dyskretnie zawiadomiono su髒by celne o dokonanych spostrze髒eniach. Celnicy skierowali pojazd do szczeg籀owej kontroli, podczas kt籀rej stwierdzono, 髒e podoga pojazdu zawiera skrytki a w nich 6850 paczek papieros籀w LM bez polskich znak籀w akcyzy. Gdyby przemyt doszed do skutku Skarb Pastwa straciby prawie 100 tysicy PLN. Ten najwikszy w tym roku ujawniony przemyt papieros籀w w Krocienku jest wynikiem cisej wsp籀pracy pomidzy funkcjonariuszami obu su髒b granicznych SG i UC realizowanej w codziennej su髒bie ochrony granicy pastwowej.

Protest „ Pechowego” kierowcy

W numerze 9(102) „Naszych Poonin” w Wiadomociach z przejcia granicznego w Krocienku w materiale zatytuowanym „Pechowi kierowcy” opisaem przypadek 48-letniego mieszkaca Ustrzyk Dolnych, kt籀rego zatrzymano na przejciu granicznym w Krocienku z uwagi na niezgodno z obowizujcym wzorem tabliczki znamionowej w prowadzonego przez niego samochodzie Volkswagen Caravelle 7DB. U髒yem s籀w, 髒e: „Z uwagi na uzasadnione podejrzenie popenienia przestpstwa osob wraz z pojazdem przekazano do dyspozycji funkcjonariuszy policji z Ustrzyk Dolnych, kt籀rzy prowadz dalsze czynnoci w sprawie”. Moje stwierdzenie wywoao wielkie zdenerwowanie u owego pechowego kierowcy, kt籀ry podj ostr interwencj u Komendanta Plac籀wki Starzy Granicznej w Krocienku. Zarzuci on miejscowej Stra髒y Granicznej oczernianie jego osoby poprzez podanie nieprawdziwej informacji do „Naszych Poonin”. piesz wyjani, 髒e informacj na ten temat zaczerpnem nie od funkcjonariuszy granicznych z Krocienka, ale z oficjalnej strony internetowej Bieszczadzkiego Oddziau Stra髒y Granicznej w Przemylu. Na tej to stronie w zakadce „Wydarzenia” pod dat 14 maja zostaa zamieszczona ta informacja, dostpna zreszt do dnia dzisiejszego. atwo mo髒na wic sprawdzi, czy ta podana przeze mnie jest zgodna ze 驕r籀dem. Nawiasem m籀wic, do czasu oficjalnej interwencji nie miaem zielonego pojcia o kogo chodzi.

Nasza „droga” kolej za sze milion籀w rocznie

Pocig relacji Jaso- Chyr籀w by czsto obiektem zainteresowa „Naszych Poonin”. Od dawna zadajemy pytanie dla kogo tak naprawd funkcjonuje ta linia kolejowa i co najwa髒niejsze, kto za ni paci? Mielimy wiadomo, 髒e konieczne jest dotowanie tej linii, ale uzyskane nieoficjaln drog informacje, na temat wielkoci dotacji, przeszy wszelkie nasze wyobra髒enia. Ot籀髒 wedug wiarygodnego 驕r籀da, Ministerstwo Infrastruktury, za porednictwem Podkarpackiego Urzdu Marszakowskiego, dokada do utrzymania naszej przemytniczej linii sze milion籀w zotych rocznie. Jest to suma tak wielka, 髒e a髒 niewyobra髒alna. Nie wiem, czy nie taniej byoby wozi tych ludzi taks籀wkami, bo luksusowe busiki z pewnoci kosztowayby mniej. Z naszych ustale wynika, ze kolej nie jest w og籀le zainteresowana jakimikolwiek zmianami w tej materii. Rozkad jazdy jest tak ustalony, aby jak najmniej ludzi korzystao z pocigu. Jeszcze niedawno popoudniowy pocig do Chyrowa wyje髒d髒ajcy z Ustrzyk Dolnych okoo 16 by zawsze peny. Dzisiaj odje髒d髒a o 13.30 i urzdza tylko miejscowych przemytnik籀w. Wagony s zdewastowane cigym rozkrcaniem przez przemytnik籀w i celnik籀w, ale na propozycje podmiany wagon籀w kolej pozostaje gucha. Przewozy Regionalne maj tylko jedno zadanie, za wszelk cen i jak najdu髒ej utrzyma to polaczenie. Mo髒e lokalni samorzdowcy zainteresuj si problemem i zaproponuj jakie rozwizanie tej sytuacji. Jedno jest pewne, tak dalej by nie mo髒e. Sum szeciu milin籀w marnotrawion przez kolej mo髒na znacznie lepiej spo髒ytkowa.

Marek Prorok

[10/103] Wiadomoci z granicyImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio