Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa
Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 6/82] Pose Pomajda w sprawie ustrzyckiego sdu
Pisalimy w poprzednim numerze Naszych Poonin o tym i髒 nowy Minister Sprawiedliwoci Andrzej Czuma postanowi zlikwidowa Sd Grodzki w Ustrzykach Dolnych. Pisalimy te髒 o tym, 髒e reakcja pos籀w z naszego okrgu wyborczego na te niedobre dla Ustrzyk zamiary bya cakowicie obojtna. Poza jednym wyjtkiem.

Zareagowa Pose Wojciech Pomajda

Jedynym parlamentarzyst z okrgu kroniesko- przemyskiego, kt籀ry postanowi interweniowa w tej sprawie zosta pose Pomajda. Wystosowa interpelacj poselsk w tej sprawie do ministra Czumy. Pomoc w utrzymaniu sdu w Ustrzykach zadeklarowa te髒 drugi z lewicowych pos籀w Tomasz Kamiski z Rzeszowa, dodajc 髒e cay klub lewicy bdzie za pozostawieniem sdu w Ustrzykach. Jak na razie nie ma jeszcze odpowiedzi na t interpelacj. Mamy nadziej, 髒e bdzie ona pozytywna dla Ustrzyk i sd grodzki w miecie pozostanie. Oczywicie poinformujemy o tym jak najszybciej w Pooninach. By nie by goosownym publikujemy poni髒ej interpelacj posa Pomajdy w caoci.

Szanowny Panie Marszaku!

Na podstawie art. 191 i 192 Regulaminu Sejmu RP, skadam interpelacj w sprawie zamiaru likwidacji zamiejscowego wydziau grodzkiego Sdu Rejonowego w Lesku, z siedzib w Ustrzykach Dolnych.- do Ministra Sprawiedliwoci.

Szanowny Panie Ministrze!

Z licznie napywajcych do mojego biura informacji wynika, i髒 Ministerstwo Sprawiedliwoci zamierza zlikwidowa zamiejscowy wydzia grodzki Sdu Rejonowego w Lesku, z siedzib w Ustrzykach Dolnych. Realizacja takiego zamiaru, niewtpliwie przyczyni si do pozbawienia mieszkac籀w powiatu bieszczadzkiego, dostpu do usug publicznych w tak wa髒nej instytucji, co mnie niepokoi. Wczeniej miasto zostao pozbawione mo髒liwoci odtworzenia samodzielnego sdu i prokuratury.
Ponadto, takie poczynania byyby marnotrawstwem publicznych rodk籀w, zwaszcza i髒 budynek instytucji wyremontowano i zaadaptowano z podatk籀w, przeznaczonych wanie na potrzeby wymiaru sprawiedliwoci. Wypada pamita, i髒 wikszo spraw zwaszcza dotyczcych przestpstw karno-skarbowych, rozpatrywana jest w Ustrzykach Dolnych, bowiem dotyczy gownie przestpstw popenianych na przejciu granicznym z Ukrain - w Krocienku. Spraw podobnych bdzie przybywa, zwaszcza, i髒 w powiecie bieszczadzkim powstan dwa kolejne przejcia graniczne. Zamknicie wydziau grodzkiego Sdu Rejonowego, bezsprzecznie byoby szkodliwe dla tutejszego rodowiska. Nale髒aoby r籀wnie髒, przy podejmowaniu decyzji, uwzgldni charakterystyk terenu bieszczadzkiego, odlegoci midzy g籀rskimi wsiami i osadami lenymi, bowiem sigaj one dziesitk籀w kilometr籀w, natomiast w zimie miejscowoci te, bywaj niekiedy przez kilka dni odcite od wiata.
Nie bez znaczenia s dla indywidualnych bud髒et籀w rodzinnych, zwikszone koszty dojazdu do sdu w innych miejscowociach, bowiem wielu mieszkac籀w tego terenu, wci髒 髒yje z zasik籀w lub dorywczych prac. Interpelacj niniejsz kieruj, w trosce o suszne potrzeby mieszkac籀w i ich prawa, a tak髒e prawidowy rozw籀j tego regionu. Jestem przekonany, i髒 dziaania Pana Ministra spowoduj wprowadzenie zmian w dotychczasowych zamierzeniach i uwzgldni potrzeby rodowiska bieszczadzkiego.
W zwizku z powy髒szym, prosz o zajcie stanowiska w przedmiotowej sprawie i udzielenie odpowiedzi na pytania:
1. Jakie przesanki stanowiy, o przyjciu wielce krzywdzcych dla mieszkac籀w Podkarpacia oraz niekorzystnych dla powiatu bieszczadzkiego - rozwiza, w formie likwidacji wydziau grodzkiego Sdu Rejonowego w Lesku z siedzib w Ustrzykach Dolnych ?
2. Czy i jakie przedsiwzicia zamierza Pan podj, aby zaniecha realizacji planu resortu w powy髒szej sprawie?

Z powa髒aniem
Wojciech Pomajda

[Nr 6/82] Pose Pomajda w sprawie ustrzyckiego sduImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio