Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 3/79] Powiaty Bieszczadzki i Starosamborski rozmawiay o wsp籀pracy w Aramowie
Ostatnia sesja Rady Powiatu Bieszczadzkiego skadaa si z dw籀ch czci. Pierwsza powicona zostaa bie髒cym sprawom powiatowego samorzdu w tym midzy innymi zmianom bud髒etowy, zatwierdzeniu plan籀w pracy Komisji i sprawozda z dziaalnoci Komisji w ubiegym roku. Druga cz to wsp籀lna sesja Rady Powiatu Bieszczadzkiego z rad Powiatu Stary Sambor na Ukrainie.

Ponadto radni obu rad mogli zapozna si z planami rozbudowy istniejcych przej granicznych i budowy nowych przej, ze zmianami dotyczcymi nowych regulacji w ruchu granicznym. Problemy te przedstawili radnym Komendant Bieszczadzkiego Oddziau Stra髒y Granicznej pk Dominik Tracz, Konsul Generalny RP we Lwowie Grzegorz Opaliski, wicewojewodowie podkarpacki Magorzata Chomycz i lwowski Sergij Taratuta. Rozmawiano te髒 o mo髒liwoci uczestnictwa obu powiat籀w w programach wsp籀pracy trans granicznej Unii Europejskiej oraz o utworzeniu Europejskiego Ugrupowania Wsp籀pracy Terytorialnej Euroregionu Karpackiego. Te problemy przedstawili radnym wicemarszaek Wojew籀dztwa Podkarpackiego Bogdan Rzoca, Jozef Polaczko z EP na Sowacji, J籀zef Jodowski EP Polska oraz przedstawiciele Euroregionu Halina Litwin z Ukrainy i Dawid Lasek z Polski.

Najwa髒niejsz czci sesji byo podpisanie protokou na rok 2009 do obowizujcej od 2003 roku umowie o wsp籀pracy pomidzy ssiadujcymi po obu stronach granicy powiatami. Najwa髒niejsze punkty to wsp籀praca na rzecz budowy przejcia granicznego Bystre- Mszaniec. Rozpoznanie mo髒liwoci uruchomienia poczenie kolejowego Lw籀w- Wiede przez Stary Sambor, Chyr籀w, Ustrzyki Dolne oraz poczenia kolejowego Ustrzyk Dolnych z Przemylem, a tak髒e obchody 15 rocznicy otwarcia przejcia kolejowego Krocienko- Chyr籀w. Ponadto umowa stanowi o wsp籀lnym promowaniu budowy centr籀w turystycznych Centrum Kongresowo Sportowego Aram籀w i Centrum „Knia髒a Arena” w Dobromilu na Ukrainie. Umowa dotyczy te髒 przebudowy dr籀g w obszarze trans granicznym. Oczywicie w protokole do umowy przyjto dalsze poszerzanie wsp籀pracy w sferze sportowej, kulturalnej, turystycznej, zdrowotnej i owiatowej. Protok籀 ze strony powiatu bieszczadzkiego podpisali Starosta Krzysztof Gsior i Przewodniczcy Rady Powiatu Piotr Korczak, ze strony powiatu Stary Sambor przedstawiciel wojewody lwowskiego Mikoa Cependa i Przewodniczcy Starosamborskiej Rady Rejonowej Woodimir Horbowy.

[Nr 3/79] Powiaty Bieszczadzki i Starosamborski rozmawiay o wsp籀pracy w AramowieImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio